Mesto 2015. 03. 27.

Deň učiteľov – dôchodcov

Ani v škole nemusia byť všetky dni len všedné . Stačí , aby v pravej chvíli niekto nápad mal…

Týmto textom piesne nás pozdravili žiaci 1. stupňa ZŠ J. A. Komenského na Komenského ulici v Komárne v stredu 25. marca t. r.
Vedenie školy a jej pedagógovia nás pozvali na posedenie ku Dňu učiteľov, nás učiteľov – dôchodcov. Pripravili nám veľmi príjemné privítanie, skvelé prostredie s pohostením a úžasnú atmosféru, veď nás vítali DOMA.
Prehliadli sme si školu, obdivovali sme všeličo nové a iné, než čo sme zažili my v časoch aktívnej činnosti, mali sme veľmi dobrý pocit z krásne vyzdobených tried, multimediálnych a odborných učební, WI-FI kútika, či vynovených telocviční.
V klubovni sme veľa spomínali a porovnávali časy minulé a súčasné. Cítili sme vitalitu, elán nového kolektívu, ktorý napriek nízkemu spoločenskému a finančnému ohodnoteniu, vykonáva svoju prácu pre deti s radosťou a láskou.
My, dôchodcovia, sme domov odchádzali omladnutí, mimoriadne spokojní a s dobrým pocitom pri srdci. A hlavne hrdí na svoju alma mater a našich mladších kolegov.
Vedeniu školy a všetkým súčasným pedagógom srdečne ďakujeme za pozvanie a želáme im v ďalšej práci pevné nervy, dobré zdravie a chuť zdolávať prekážky.
A tú sovičku – symbol školy – , ktorú sme dostali ako darček, si uložíme na pamiatku na čestné miesto.

-bývalí učitelia ZŠ Komenského-

1 2