Kultúra 2016. 04. 07.

Netradičná oslava Dňa učiteľov

Prvého apríla pedagógovia SOŠT –MSZKI v Komárne oslavovali Deň učiteľov  trochu ináč, než bývalo doposiaľ zvykom.

Na tohtoročnú oslavu sa rozhodlo vedenie školy pripraviť na domácej pôde pre terajších a najmä pre bývalých pedagógov posedenie v netradičnom duchu so zámerom uctiť si staršiu generáciu, vymeniť si navzájom cenné skúsenosti a pospomínať na minulé roky.

Rady pedagógov sa v budove našej školy na pár nezabudnuteľných hodín rozrástli o 14 kolegov, ktorí sú v súčasnosti na zaslúženom dôchodku.

Na stretnutie prijali pozvanie pani učiteľky: p. Anna Kloknerová, p. Alžbeta Pauleová, Mgr. Helena Zlínska a p. Mária Chmelová  (MOV), prišli aj bývalí predstavitelia vedenia školy:, Ing. Štefan Zábojník (riaditeľ školy), p. Arpád Juhász (zást. riaditeľa), p. Štefan Gonda (zást. riaditeľa pre OV), Ing. Ľudovít Koncz (zást. riaditeľa), PhDr. Dušan Melicherčík (vedúci internátu a riaditeľ pre VMV), pán učiteľ odborných predmetov – Ing. Tibor Ollé a páni majstri OV: p. Józef Szőcs (hlavný majster), p. Štefan Hudík, p. Benjamín Németh a p. Ľudovít Perei.

Na úvod slávnostného stretnutia naši žiaci pod vedením  triednej učiteľky Ildikó Szabóovej a Mgr. Kristíny Tanóczkyovej vystúpili s literárno-hudobným kultúrnym programom pripraveným na oslavu Dňa učiteľov.

_MG_0189

Program ďalej pokračoval príhovorom riaditeľa školy, ktorý odovzdal slovo bývalému zástupcovi riaditeľa  – p. Arpádovi Juhászovi. Jeho spomienky na historické udalosti súvisiace s rozvojom školy dojali nielen jeho… Medzi zaujímavé momenty, ktoré pre našich kolegov – dôchodcov pripravil organizačný tím vedený zástupkyňou riaditeľa – Mgr. Máriou Mocsiovou, nepochybne patrila malá exkurzia po „novej“ budove školy, kadiaľ sa najstarší z našich hostí prešli po prvýkrát. Páčili sa im moderné učebne zriadené pre novšie odbory, ako sú, napr. grafik digitálnych médií alebo komerčný pracovník v doprave. Kolegovia ocenili súčasné možnosti využívania informačno-komunikačných technológií v rámci vyučovacieho procesu alebo ich pomoc učiteľom v súvislosti s vedením elektronickej triednej knihy.

Netradičnou novinkou zorganizovanou pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov bolo anonymné hlasovanie pedagogického zboru pod názvom „Učiteľ roka“, v ktorom sa umiestnili na prvom mieste p. Ildikó Szabóová (za úsek teoretického vyučovania)  a Ing. Leopold Tóth (na úseku praktického vyučovania).

_MG_0293

Obom k získaniu titulu srdečne blahoželáme.

V príjemných neformálnych rozhovoroch pokračovalo stretnutie pedagógov do večerných hodín. Pri slávnostnej – tentokrát prestretej – tabuli si zaspomínali starší kolegovia na nezabudnuteľné príhody z aktívneho učiteľského pôsobenia, ktoré pre všetkých zúčastnených znamená v živote nielen prácu, no najmä poslanie, akým profesia učiteľa nesporne je.

Vážení naši bývalí kolegovia, ďakujeme Vám, že ste nás poctili svojou návštevou na pôde našej školy.

Autor textu: Mgr. Elena Szabóová 
Foto: archív školy