Kultúra 2015. 12. 21.

Otvorené dielne – Žiak učil žiaka

SOŠT- MSZKI na Bratislavskej ceste 10 v Komárne zaviedla v dňoch 16. a 17. decembra 2015 novú tradíciu pre žiakov základných škôl s názvom Otvorené dielne, zámerom ktorej je najmä aktívne a netradičným spôsobom podporiť  výuku technickej výchovy na základných školách, čo zahŕňalo umožniť žiakom priamo vstúpiť – samozrejme, pritom dodržiavať všetky zásady bezpečnosti pri práci – do prostredia stredoškolského odborného vzdelávania.

Názov akcie presne vystihuje zámer usporiadateľa – dať možnosť žiakom prostredníctvom osobnej skúsenosti dôkladne sa zoznámiť s odbormi v ponuke školského vzdelávacieho programu: stolár, maliar, strojár, mechanik elektrotechnik, grafik digitálnych médií či komerčný pracovník v doprave, o ktorých žiaci počas niekoľkých hodín strávených v priestoroch dielní a odborných učební získajú konkrétnu predstavu.

Program dňa obsahoval úvodnú časť, potom rozdelenie žiakov podľa ich záujmu do malých skupín a najpútavejšia fáza nastala v čase, kedy sa napĺňalo heslo tohtoročného dňa otvorených dielní – Žiak učí žiaka.  Pod vedením majstrov odborného výcviku a ďalších pedagógov poverených dbať o bezpečnosť, sa žiaci zapojili do konkrétnej časti práce na tvorbe projektov a zhotovovaní výrobkov.

Po skončení akcie môžeme spokojne konštatovať, že sa nám zámer podaril, o čom svedčia ohlasy pedagogického dozoru aj zručných základnoškolákov. Týchto nadšenie pre praktické zručnosti doviedlo  ku možnosti pocítiť dotyk  s praxou a tiež si budú pamätať, aké to bolo  byť chvíľu medzi stredoškolákmi.

Pri tejto príležitosti vedenie SOŠT-MSZKI v Komárne a celý pedagogický kolektív želá mládeži, aby si naplnili svoje sny o budúcom povolaní, pretože šťastím je aj to, ak sa nám podarí nájsť zaľúbenie v práci.

Všetkým prajeme krásne Vianoce a veľa šťastia.

Autor: SZE
Foto: archív školy

1. 2. 4.