Kultúra 2015. 06. 26.

Stretnutie budúcich grafikov

Grafici našej SOŠT-MSZKI a reformátnej školy Miklósa Launaiho sa opäť stretli v Neszmélyi. V obidvoch školách sa vyučuje podobný študijný odbor, preto sme tento rok po prvýkrát zorganizovali súťaž v počítačovej grafike.
Pokračovaním tejto spolupráce bola návšteva našich žiakov 1. a 2. ročníka školy v Neszmélyi. Počas odbornej exkurzie mali žiaci možnosť nahliadnuť do grafickej dielne. Zoznámili sa s tradičnými ručnými grafickými technikami ako napríklad linoryt. V aule školy si prezreli aktuálnu výstavu prác žiakov tretieho ročníka. Prezentované tu boli nielen počítačové grafiky, ale aj ručne kreslené obrázky.
Spolupráca medzi obidvoma školami sa javí dlhodobo perspektívna, pretože žiaci nielen pozorne sledujú práce partnera, ale súťažami medzi školami si môžu zmerať odborné zručnosti. Do budúcna plánujeme aj účasť na spoločných projektoch a vytvorenie družobného vzťahu.
Naša škola v budúcom školskom roku už po tretíkrát otvorí študijný odbor grafik digitálnych médií. Budúcich prvákov určite zapojíme do programov odborných workshopov, návštevy grafických dielní a odborných súťaží.

 

Foto: ilustračné foto