Mesto 2013. 03. 28.

Deň učiteľov – stretnutie s dôchodcami

Tradične sa schádzame pri príležitosti výročia narodenia J. A. Komenského, učiteľa národov, aby sme ako jeho pokračovatelia oslávili náš deň – Deň učiteľov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Viesť človeka od útleho detstva k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno učiteľ. Každý z nás mal svoju pani učiteľku, ktorú miloval pre jej láskavosť, múdrosť, ochotu pomáhať. Možno na niektorých učiteľov po rokoch zabudneme, ale na učiteľov našej školy sa jednoducho nezabúda.

Preto som nesmierne rada, že naše pani učiteľky, dnes už na zaslúžilom odpočinku, chodia medzi nás. Spolu s nami tvoria rodinu pedagógov našej školy a rada sa skloním spolu s aktívnymi učiteľmi pred ich prácou, ktorú venovali rodičom našich dnešných detí.

Hovorí sa – a minulosť to mnhohokrát potvrdila – že učiteľ je svedomím národa. Ja doplním, aká je rodina a škola, taká je mladá generácia, od ktorej raz bude budúcnosť národa závisieť. Poprajme si j dnešnému sviatku zdravie, správnu motiváciu, ľudskú, kolegiálnu klímu v našej škole. Nech sa nám podarí naplniť krédo: Dobrá škola je tá, kde milujú deti a vážia si ich rodičov.

TEXT: PaedDr. Zuzana Langschadlová

Vyjadrite svoj názor