Mesto 2013. 04. 16.

Deti sa učili o médiách

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
V dňoch  9. 4. a 10. 4. 2013 prebiehali v Základnej škole na Rozmarínovej ulici v Komárne Prezentačno-projektové dni pod názvomMládež a médiá. Všetky triedy v ročníkoch 5. – 9. sa zapojili do akcie aj prostredníctvom výtvarného spracovania projektovej témy. Okrem multimediálnej prezentácie, výtvarného spracovania témy sme poskytli žiakom tento rok novinku – tvorbu vlastnej reklamy na neexistujúci produkt.

Pojem médiá rozhodne patrí medzi najpoužívanejšie pojmy v súčasnosti. Väčšina ľudí pod týmto pojmom chápe tlač, rozhlas, televíziu, internet. Význam tohto pojmu je však oveľa širší.

Výchovným cieľom školskej akcie bolo rozšíriť medzi mládežou vedomie základných skutočností, ktoré nás prostredníctvom médií dennodenne ovplyvňujú, predostrieť problémy, ktoré sa konkrétne alebo čiastkovo tejto témy dotýkajú. Prostredníctvom ústrednej témy sa jednotlivé triedy venovali nasledovným problémom:

  • Najvyhľadávanejšie stránky na internete očami mládeže
  • Druhy médií – všeobecný prehľad, história
  • Reklama okolo nás – podoby reklamy a jej vplyv na náš život
  • Médiá v našom živote
  • Vplyv televízie, rozhlasu a internetu na náš život
  • Prepojenie školy a médií – spôsob propagácie školy v médiách prostredníctvom triedneho kolektívu.

Toto poučné podujatie nebolo len oslavou odborného slova v prezentáciách, ale aj vizuálnym skvostom žiackych výtvarných prác, ktoré boli inštalované vo vestibule školy.

Podujatie podporilo chtivosť detí po informáciách, možnosť vyjadriť sa, opýtať sa a v neposlednom rade byť v centre diania jednotlivých tém. Pre najlepšie prezentačné tímy, reklamné spoty a výtvarné práce boli pripravené odmeny. Avšak tou najväčšou odmenou pre žiakov a pedagógov boli vyjadrenia pochvaly a dokonca gratulácie tým, ktorí sa veľmi hutne a precízne chopili jednotlivých tém.

 TEXT: Mgr. Jana Krajanová, ZŠ Rozmarínová, Komárno