Región Dél-komárom 2021. 02. 24.

Fánkové slávnosti v Združení Kemence

V Združení Kemence odštartoval minulý november projekt pod názvom „Gastronómiou pre komunitu“. Kvôli opatreniam sa akcie mohlo zúčastniť len 10 ľudí.

„Cieľom združenia je to, aby sa prostredníctvom gastronomických zážitkov spevnili vzťahy medzi miestnymi a tak sa vytvorila miestna komunita. Do programu zahrnieme aj obyvateľov zo sociálne slabších rodín, spoznáme lokálnych výrobcov a pestovateľov a spojíme občiansky a ekonomický sektor,“ povedala predsedníčka združenia – Schmelz Gézáné.

Združenie sa už veľmi teší na to, kedy môže svoje brán otvoriť aj pre verejnosť. Akciu by chceli zopakovať na jar aj v exteriéri, aby sa mohlo zúčastniť čo najviac ľudí.

V rámci projektu sa kladie dôraz aj na ľudí s intoleranciami a plánuje sa aj vydanie kuchárskej knihy z Komáromu. Sieť programov sa ukončí súťažou vo varení.

O niekoľko týždňov uzrie svetlo sveta aj webová stránka Združenia Kemence, kde záujemcovia nájdu všetky informácie.

Zdroj: komarom.hu