Mesto 2016. 07. 25.

Fantastické 3D video: Takto vyzerala komárňanská pevnosť okolo 1763

Takto vyzerala  komárňanská pevnosť okolo 1763. Video spravil komárňanský muzeológ Andrej Ozimy.

Na základe schém a pôdorysov, ktoré sa nám zachovali, môžeme vidieť, že vonkajší obvod a tvar Starej pevnosti sa v priebehu storočí takmer nezmenil. Výnimkou je len zbúraná časť Bastiónu IV. a odrezaný „Špic“ pri Elektrárenskej ceste. S vnútornou zástavbou pevnosti je to ale celkom inak.

Dnes by už návštevníci darmo hľadali nejakú budovu v Starej pevnosti, dokonca aj predstaviť si tu stavby je dosť náročné. Vďaka nákresom, rytinám a plánom z rôznych období si predsa len akú takú predstavu urobiť vieme. Avšak najcennejším z materiálov, ktorý nám dokladá túto zástavbu, je vojenské zameranie pevnosti z prvej polovice 18. storočia.

Zameranie
Vojenské zameranie pevnosti z prvej polovice 18. storočia

Toto veľmi detailne zobrazuje nie len jednotlivé budovy, ktoré v nej stáli, ale popisuje aj ich funkciu, vďaka čomu vieme, ako to v Starej pevnosti niekedy vyzeralo. Na základe tohto zamerania bol vytvorený aj 3D model pre ešte lepšiu predstavu.

Vtedajšie nádvorie bolo oveľa väčšie a mierne stúpalo smerom k „Špicu“. Dominovala mu veľká veliteľská budova v tvare „U“, prepojená so zbrojnicou, skladom pušného prachu a proviantu pre vojakov. Za vstupom do pevnosti stála naľavo budova žalára (temnice), oproti nej bol dom žalárnika a vstup do kazemát. Za žalárom sa týčil kostol so štíhlou vežou a zvonicou, a za ním to bola tzv. budova templárskych pánov a sýpka.

Georg Braun – Frans Hogenberg Civitates Orbis Terrarum. Hrad v r. 1598.
Georg Braun – Frans Hogenberg Civitates Orbis Terrarum. Hrad v r. 1598.

Bola tu i škola, inžinierov dom, byt požiarneho majstra či hostinec pre vojakov. Vojaci a dôstojníci obývali dve neveľké kasárne. Veliteľ pevnosti mal vlastný dom spolu so samostatnou stajňou. Niektoré z budov boli celkom vysoké, väčšinou mali jedno poschodie, ale boli tu aj dvoj či trojposchodové stavby s vysokou strechou a štíhlymi komínmi. Okrem murovaných stavieb tu boli aj drevené stajne, šopy a kôlne. Čerstvú vodu pre seba i kone čerpali vojaci z piatich hlbokých studní. Na valy, kde stály pripravené delá, sa vychádzalo dvoma rampami. Pevnosť vtedy ešte obkolesovala vodná priekopa, nad ktorou viedol drevený kolový most do Ferdinandovej brány. Tú v tej dobe chránil ešte padací most na reťaziach.

Zameranie_rezy_aV roku 1763 postihlo Komárno veľké zemetrasenia, ktoré veľmi poškodilo pevnosť, ale vojaci ju rýchlo opravili a budovy v nej postavili nanovo. V roku 1783 prišlo ďalšie ničivé zemetrasenie, v dôsledku ktorého sa vraj zrútili všetky budovy. V pevnosti ostali len ruiny a neporiadok, ktoré mohol v roku 1807 vidieť počas návštevy pevnosti i samotný cisár František I., čo si zapísal aj do denníku. V roku 1811 stála už len jedna jediná budova v starej pevnosti, bývalý sklad proviantu. Aj tá bola ale odstránená počas veľkého prebudovania pevnosti medzi rokmi 1827-1839. Počas tejto prestavby bolo vybudované dnešné Veľké nádvorie s novými kazematami po jeho obvode.

1827-39
1827-39

Približne v strede nádvoria postavili tzv. pracovný dom s murovaným plotom pre pevnostnú trestnicu. Tento dom potom slúžil rôznym účelom. Napr. sovietski vojaci si v ňom zriadili kultúrny dom s kinosálou. Pre zlý technický stav však túto stavbu zbúrali v roku 1992 slovenskí vojaci a od tej doby sa v Starej pevnosti nenachádza už žiadna budova.

Pracovna v r. 1990.
Pracovna v r. 1990.
Letecke foto pevnosti 1960 (Medium)
Letecke foto pevnosti 1960