Kultúra 2017. 02. 17.

Fašiangy v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

December je mesiacom študentských plesov, ide totiž o obdobie stužkových slávností. Pre väčšinu mladých stužková znamená prvú elegantnú udalosť života. Stužková slávnosť nášho gymnázia sa konala 10. decembra v komárňanskom Mestskom kultúrnom stredisku, ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia našej družobnej školy Gymnázia sv. Štefana v Budapešti: riaditeľ gymnázia Tibor Lázár, zástupca riaditeľa Péter Libárdi a učiteľ Gábor Boros. Po bohatom programe nasledoval ples, ktorý sa konal v Športovej hale v Komárne. Naša stužková slávnosť je dôležité mestské a spoločenské podujatie, keďže sa týka nielen štvrtákov, ale ich celej rodiny, príbuzenstva, priateľov a známych. Organizovanie takejto slávnosti je nepredstaviteľné bez triednych učiteľov a ,samozrejme, bez vážených rodičov. Ešte v decembri sa konal vianočný študentský ples, ktorý organizovala naša študentská rada na čele s predsedníčkou Réka Duba.

Dňa 11. februára sa počnúc 19.00 hodinou začal Reprezentačný ples učiteľov, rodičov a všetkých priateľov nášho gymnázia. Na organizácii plesu sa podieľalo Združenie rodičov, naša sekretárka, Erzsébet Fehér a Ildikó Czibulka. Osobnou prítomnosťou prispeli však aj učitelia, rodičia, starí rodičia, priatelia žiakov našej školy. Prítomných hostí na plese privítal riaditeľ gymnázia Imre Andruskó a predsedníčka Združenia rodičov pri gymnáziu Mgr. Magda Tárnok, ktorí po krátkom príhovore otvorili tanečnú zábavu. Pre hostí bol pripravený krásny kultúrny program, bohatá tombola, chutné jedlo, ale najmä veľa zábavy. Tancovalo sa až do rána. vystúpenie svojich malých tanečníkov s rôznymi druhmi tanečných štýlov. O dobrú náladu sa postarala komárňanská hudobná kapela Dominó, ktorá hrala až do bieleho rána.

Prišiel február a s ním aj čas zábav a radostí. Aj naša škola zopakovala každoročnú tradíciu maškarného plesu. 16. februára už tradične sa konal maškarný bál v slávnostnej sieni gymnázia. Naši žiaci už veľmi čakali na túto udalosť, konečne sa mohli zabávať a tancovať až do polnoci. Už tradične zorganizujeme tanečné kurzy pre tretiakov aj pre žiakov osemročného gymnázia. Prvý venček bude 4. marca pre 3.D triedu, o týždeň 11. marca tancuje hneď dve triedy 3.A a B a koncom marca vystupujú triedy tercia a kvarta. Po úspešnom absolvovaní tanečného kurzu príde na rad vytúžený prvý  tanečný ples – „venček“. Na slávnostné ukončenie tanečného kurzu si žiaci pozvú svojich rodičov, učiteľov, aby im predviedli, čo všetko sa počas kurzu naučili. Dievčatá v nádherných šatách v sprievode chlapcov v krásnych oblekoch pod vedením  tanečného lektora predstavujú tance, ktoré sa na kurze naučili, ako viedenský valčík, tango, anglický valčík, blues, čača, jive…Tance rôznych štýlov, techník aj náročnosti. S týmito venčekmi sa končia u nás fašiangy v škole.

PaedDr. Zsuzsanna Králik

Foto: ilustračné foto, internet