Mix 2019. 03. 28.

Fotogaléria: Predškoláci sa na Svetový deň vody zúčastnili detských programov

V Komárne, na námestí gen. Klapku pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3.) spoločnosť KOMVaK a.s. v spolupráci s Centrumom voľného času pripravili podujatie určené pre deti MŠ a 1. Stupňa ZŠ s rôznymi hravými aktivitami, ktorého zámerom bolo, aby deti dozvedeli čo najviac o pitnej vode, bez ktorej nie je možný život na našej planéte.

Fotogaléria:

(Mesto Komárno Facebook stránka)