Kultúra 2016. 06. 16.

Fotografia vládla Komárnu

Komárňanský Vojenský kostol v barokovom slohu je halový, s chórom a vežou v juhozápadnej časti. Bol postavený na okraji mesta v roku 1677 rádom františkánov. Steny boli zdobené freskami. Pod stavbou chrámu sa tiahlo, pohrebným účelom slúžiace, podkostolie (katakomby), ktoré bolo po povodni v r. 1965 sčasti zasypané pieskom. Priestory kostola slúžili dlhé roky ako sklad. V r. 2001 vedenie mesta Komárno poverilo Občianske združenie Pro Arte Danubií, aby kostol pretvorilo na miesto slúžiace na prezentáciu kultúrnych hodnôt a krásna. Zodpovedajúc novým úlohám bola budova premenovaná na Galériu Limes. Jej poslaním je predstavenie súčasného domáceho i zahraničného umenia.

IMG_0046

Práve tento priestor sa stal 10. júna 2016 centrom amatérskej fotografie Nitrianskeho kraja. Konala sa tu krajská postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie AMFO 2016. Je to najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Jej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Novinkou bol hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia.

Pred tým však, v piatok 13. mája, zasadla odborná porota v zložení Ladislav Vallach – predseda a členovia Zuzana Makaryszynová, Ivan Kelement, Jozef Keppert, Rudolf Lengyel. Museli sa „prehrýzť“ 361 fotografiami a 4 multimediálnymi prezentáciami od 131 autorov, aby sa na záver zhodli a udelili 6 prvých, 6 druhých, 6 tretích miest a 14 čestných uznaní. Cenu udelila aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Viera Vlčková.

V hlavnej časti Galérie Limes je vystavených 210 fotografií, z ktorých 100 najlepších a 2 multimediálne prezentácie tvoria postupujúcu kolekciou do celoštátnej súťaže, ktorá sa bude konať aj tento rok v Leviciach a to presne 4. novembra 2016.

Výstava v Galérii Limes potrvá do 26. 6. 2016.

IMG_0054

Kvalitnú prácu vieme oceniť

Pri tejto príležitosti riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne odovzdala POCTU NÁRODNÉHO OSVETOVÉHO CENTRA, ktorú udelila Františkovi Holopovi generálna riaditeľka Národného osvetového centra v Bratislave Jana Kresáková. Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov a 40 rokov práce v oblasti kultúry a za významný prínos pre rozvoj miestnej kultúry v obci Nesvady i v komárňanskom regióne.

Spomienka na Jozefa

Sprievodným podujatím našej súťaže je aj spomienková výstava Jozefa Drugu (1932 – 2016). Fotografovať začal v roku 1953, ale vážne sa fotografii venoval od roku 1963. V rokoch 1981 – 1984 a 1988 – 1990 pôsobil v Alžírsku ako československý expert – projektant pozemných komunikácií, kde vo svojom voľnom čase nafotografoval tisíce políčok filmu. Tu vznikla séria fotografií Alžírsko nie je Sahara, ktorá mala na Slovensku mnoho repríz. Dlhé roky bol členom Fotoklubu Hexagon Nové Zámky a tiež jeho predsedom. Posledných 10 rokov pôsobil v Komárňanskom fotoklube Helios. Jeho fotografie boli vystavované vo viacerých štátoch, uprednostňoval však domáce výstavy a fotosalóny. Fotografoval klasicky – výlučne na film a to len na čierno-biely materiál, ktorý, ako tvrdil, je neprekonateľný. Tento výnimočný fotograf a človek nás túto jar navždy opustil. Česť jeho pamiatke!

Prečo fotím street?

Sobota 11. júna 2016 patrila akčným a nebojácnym fotografom, nakoľko street fotografia je výnimočná tým, že, ako povedal náš lektor Ladislav  Vallach, „vonia, alebo nevonia“ tak ako fotografovaný objekt. Súčasťou súťaže bol aj workshop pre prihlásených fotografov, ktorého témou bola street fotografia. Dopoludnie bolo venované teoretickej príprave a popoludnie sme strávili  na Majstrovstvách Slovenska pretekárskych člnov Komárno Classic, ktoré organizoval KVM Kormorán Komárno.

IMG_0068 IMG_0090 IMG_0106 IMG_0107 IMG_0123 IMG_0129 IMG_0139