Kultúra 2020. 02. 19.

Výzva pre fotografov: Komárňanské fotospektrum 2020

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pozýva amatérskych fotografov do 48. ročníka fotografickej postupovej súťaže Komárňanské fotospektrum 2020. Fotografi sa môžu zapojiť do niekoľkých súťažných kategórií, medzi ktorými nájdu aj vlaňajšiu novinku cykly a seriály.

Súťažiaci sú rozdelení do 3 vekových kategórií. Fotografi do 16 rokov, fotografi do 21 rokov a fotografi nad 21 rokov, s výnimkou poslucháčov oboru fotografia na VŠ. Výnimkou sú súťažné kategórie cykly a seriály a multimediálna prezentácia, v ktorých sa súťaží bez rozlíšenia veku.

Fotografi sa do súťaže prihlasujú elektronicky, fotografie je potrebné doručiť do ROS osobne. Uzávierka odovzdania fotografií je 6. marca 2020. O podrobnostiach a detailoch súťaže sa dočítate na hlavnej stránke podujatia.