Kultúra 2017. 04. 10.

Svet fotografov oslavuje – Komárňanské FOTO Spektrum 2017

Svet fotografov oslavuje, veď pred 190 rokmi v roku 1827, Nicéphore Niépce vyhotovil prvú fotografiu na svete, ktorej doba expozície trvala 8 hodín. Po desaťročných pokusoch v roku 1837 sa Daugerreovi podarilo zhotoviť prvú dagerotypickú fotografiu. Vynález bol patentovaný a zaznamenaný 19. augusta 1839, takže tento deň je zároveň aj dňom narodenia fotografie. Fotografovanie odvtedy prešlo fantasticky dlhou cestou, tak po technickej ako aj po umeleckej stránke. V súčasnosti máme šťastie, pretože poznáme históriu fotografických techník a s využitím terajších moderných vymožeností, môžeme byť účastníkmi veľkolepej a zároveň vážnej hry.

Tento sviatok si Regionálne osvetové stredisko v Komárne uctilo 6. apríla 2017 o 17.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne. Slávnostne tu vyhodnotilo súťaž fotografov nášho okresu v oblasti amatérskej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum 2017. Podujatie bolo regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2017 a finančne ho podporilo aj Mesto Komárno. Vernisáži predchádzal rozborový seminár, zameraný na analýzu prihlásených fotografií jednotlivých autorov. Odborná porota v zložení František Holop – predseda poroty, Zuzana Makaryszynová a Tomi Thor ocenila rôznorodosť prihlásených fotografií, vyzdvihla ich počet a kvalitu.

Fotografia na popularite rastie čo dokazuje aj množstvo prihlásených fotografií, ktorých bolo tento rok 236 od 49 autorov. Odborná porota udelila 6 prvých, 6 druhých a 6 tretích miest. Ďalej 18 čestných uznaní, jednu cenu udelili aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Komárne Anna Vargová.

V sále MsKS je vystavených 130 fotografií, ktoré si môžete pozrieť aj počas Komárňanských dní do 2. mája 2017. Porota aj tento rok vybrala 100 najlepších fotografií. Tie postupujú do krajskej súťaže, ktorú organizuje aj tento rok Regionálne osvetové stredisko v Komárne a bude sa konať 16. júna 2017 v Galérii LIMES.

(J. Mačicová, F. Holop)

 

 

Komárňanské FOTO Spektrum 2017 – OCENENÍ AUTORI

 

 1. skupina: autori do 16 rokov – Čiernobiela fotografia
 2. miesto – Máté Bálint – Krištáľ (2016)
 3. miesto – Martina Zacharová – Bielokrásky, Po daždi (2015)
 4. miesto – Enikő Laky – Bez krídel (2017)

Čestné uznanie – Mário Bendík – Portrét 1, 2 (2016)

Čestné uznanie – Lilla Matuš – Ticho medzi búrkami (2016)

Čestné uznanie – András Gergely Jakab – Baterka (2016)

 

 1. skupina: autori do 16 rokov – Farebná fotografia
 2. miesto – Veronika Bajnóczyová Brnáková – The other I., II., III. (2017)
 3. miesto – Flórián Krutek – Prsty (2016)
 4. miesto – Nikoletta Basternák – Viera, Bez názvu (2016)

Čestné uznanie – Sofia Norina Majer – Beznádejnosť (2017)

Čestné uznanie – András Gergely Jakab – In memoriam Imre Nagy (2016)

Čestné uznanie – Máté Bálint – Vodomaľba (2016)

Čestné uznanie – Marcel Sedlák – Pomóóóc! (2017)

 

 1. skupina: autori do 21 rokov – Čiernobiela fotografia
 2. miesto – Simona Oravecová – Čiara, Svätý pokoj (2016)
 3. miesto – Dávid Danis – Na chodbe (2017)
 4. miesto – György Urban – Inovať (2016)

Čestné uznanie – Noémi Józsová – Mostíky (2016)

Čestné uznanie – Gabriella Ottová – Mladosť (2017)

 

 1. skupina: autori do 21 rokov – Farebná fotografia
 2. miesto – Melory Popovičová – Obklopená myšlienkami (2017)
 3. miesto – Dávid Danis – Zrkadlenie (2017)
 4. miesto – Simona Oravecová – Zrodenie (2016)

Čestné uznanie – Karolína Kodáková – Fragment (2016)

Čestné uznanie – György Urban – Štyri ročné obdobia (2017)

Čestné uznanie – Marek Havlitus – Mólo 2 (2016)

Čestné uznanie – Lea Grupáčová – Modelka (2016)

 

III. skupina: autori od 21 rokov – Čiernobiela fotografia

 1. miesto – Dana Rusňáková – Rebeca (2016)
 2. miesto – Pavol Sedliak – Ja a moja gitara (2016)
 3. miesto – Milan Uhrin – Priezor (2016)

Čestné uznanie – PhDr. Mária Virágh – Duša za tvárou (2016)

Čestné uznanie – Peter Orvoš – Reflection 01 (2016)

Čestné uznanie – Marian Kokavec – Pod lampou (2015)

 

III. skupina: autori od 21 rokov – Farebná fotografia

 1. miesto – Ing. Martin Kučera – □▫□ ¦ (Stena) (2014)
 2. miesto – PhDr. Krisztina Borbély – V zajatí lúčov (2017), Oko ľadovca (2016)
 3. miesto – PhDr. Mária Virágh – Oddych (2016)

Čestné uznanie – Bc. Ervin Horesnyík – Zimné obdobie (2016)

Čestné uznanie – Marian Kokavec – Žltá krížom krážom (2014)

Čestné uznanie – Peter Orvoš – Smeti vhadzovať sem, Oči v tme (2017)

 

Cena riaditeľky ROS v Komárne – Mgr. Angelika Kopják (Komárno) – Elegancia  (2016)

Cena riaditeľky MsKS v Komárne – Bc. Andrea Švecová – Nový tovar (2015)