Mix 2019. 10. 17.

Fotosúťaž: Zvýšme povedomie o dôležitosti vody

Komárňanská organizácia KOMVaK a.s. vyhlásila fotografickú súťaž s témou Naše bohatstvo, voda. Fotografi môžu do 15. novembra posielať svoje diela zachytávajúce dôležitosť živlu z iného pohľadu, cez objektív.


Umelci súťažia v 4 vekových kategóriách. 1. kategória je určená pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ, 2. kategória zahŕňa piatakov až deviatakov ZŠ, 3. kategória sa týka stredoškolákov a študentov 8-ročných gymnázií a dospelí spadajú pod 4. kategóriu.

Súťaž bola vyhlásená s cieľom zdvihnúť povedomie o vode v našich každodenných životoch a jej nenahraditeľnosti. Organizátori chcú tiež povzbudiť žiakov, aby tieto vlastnosti vody zachytili zo svojho subjektívneho pohľadu, a to práve prostredníctvom fotografie.

Uzávierka súťaže je 15. novembra. Dovtedy svoje diela zasielajte na Facebook alebo e-mailovú adresu spoločnosti KOMVaK, sekretariat@komvak.sk.