Mesto 2012. 11. 07.

Halloween postrašil aj zabavil

Halloween, sviatok krajín západného sveta, má pôvod v Írsku. Jeho zvláštnosťou je, že deti oblečené do rôznych strašidelných kostýmov navštevujú susedov v okolí a dostanú za to sladkosti. Aj my sme si chceli s našimi žiakmi priblížiť tento sviatok, a tak sa dňa 30. 10. 2012 na pôde Základnej školy na Rozmarínovej ulici konala veľkolepá akcia.

Priestory školy zaplavili duchovia, bosorky, strigy, škriatkovia a rôzne príšery, aby spoločne oslávili HALLOWEEN.
Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvice so sviečkou vo vnútri. Ráno si naši šikovní žiaci svoje výtvory v podobe tekvíc rozmanitých tvarov vystavili vo vestibule školy.

V duchu tejto tradície sa po zotmení, v čase od 17:00 do 20:00, stretli žiaci ročníkov 5.- 9. na diskotéke. Vstupenkou bolo prísť v maske ako symbole sviatku Halloween. Atmosféru umocňovala hudba, o ktorú sa postaral skvelý DJ, náš žiak Peter Mezey. Okrem toho sme mali možnosť vidieť talentovaných tanečníkov break dance, vystúpenie tanečného štúdia SpanishLine, či freestyle A. Horvátha.

Úžasná atmosféra, zanietenosť zúčastnených aj celý priebeh tohto zábavného podujatia boli výborné. Poďakovanie patrí tiež rodičom žiakov, ktorí pre svoje deti pripravili strašidelné kostýmy či pomohli pri zhotovovaní vyrezávaných tekvíc.

TEXT: Mgr. Jana Krajanová, ZŠ Rozmarínová Komárno

Vyjadrite svoj názor