Mix 2018. 06. 12.

Hodina FYZIKY na Rozmarínke

12.5.2018  na hodine fyziky  začali žiaci prezentovať svoje projekty na zadanú tému. Témy si zvolili sami, alebo nám ich mali pridelené. Boli to napr. témy: Svetlo a slnečné žiarenie, Zbrane a balistika, Čierne diery, Farby dúhy, Teória relativity, Prečo sú blesky nebezpečné, Prečo je obloha modrá a.p.

Ako prvý nás prekvapil Dávid, ktorý si pre nás pripravil tému Zbrane a balistika. Priniesol si so sebou aj luk a šíp. Všetci sme boli zvedaví, čo si to Dávid pre nás pripravil. V úvode svojej prezentácie nás oboznámil o Zbraniach a o balistike.  Naučil nás, že balistika je odbor mechaniky, ktorý sa zaoberá pohybom striel a rakiet. Balistiku delíme na vnútornú a vonkajšiu. Niekedy sa z vonkajšej a vnútornej balistiky vydeľuje prechodová balistika, ktorá skúma chovanie strely v malej vzdialenosti pred ústim hlavne (do vzdialenosti  10-20 kalibrov), kedy je strela výrazne ovplyvnená prúdom plynov s vysokou rýchlosťou, ktoré vylietajú z hlavne von zbrane. Cieľová balistika, koncová balistika, terminálna balistika tiež aj ranivá  balistika sa zaoberá javmi pri dopade strely na cieľ a pri preniknutí do materiálu cieľu. Výsledný efekt dopadu a preniknutia strely strelnej zbrane do živého organizmu a rozsah takto vzniknutého poškodenia sa označuje aj termínom ranivosť.

Po tomto referáte sme sa všetci premiestnili na školský dvor, kde Dávid vybalil svoj luk a šípy. Vysvetlil nám, ako máme luk správne zložiť a ako mieriť na terč tak, aby sme trafili cieľ. Najprv strieľal Dávid a potom my všetci ostatní.

Tu sú reakcie niektorých žiakov:

Viki: Dávid nám predviedol ako sa skladá luk ako strieľa kráľ a ako poddaný. Potom nám ukázal ako vie strieľať z luku. Mohli sme si to vyskúšať  aj my. Hodina takto spravená sa mi veľmi páčila.

Krisztián: Páčila sa mi hodina fyziky, strieľali sme z luku, učili sme sa o balistike.

Oliver: To bolo výborné, lebo som  si vyskúšal streľbu z luku

Mário: Bolo to veľmi zaujímavé

Jakub: Bola to netradičná hodina

Marcela: Bola to najzábavnejšia hodina, aj keď niektorí netrafili terč, ale aspoň si to vyskúšali

Diana: Dávid mi povedal, že si ma asi zoberie na súťaže ako nosiča šípov

Alex: Streľba z luku nie je taká jednoduchá ako sa zdá. Nie je to ľahké naraz natiahnuť a namieriť na cieľ.

Hodina bola veľmi zaujímavá, oboznámili sme sa s novými pojmami. Teším sa aj na ďalšie netradičné hodiny, plné referátov a prekvapení zo strany žiakov.

(Mgr. Ľubica Kováčová, ZŠ Rozmarínová ul. 1 v Komárne)