Kultúra 2015. 12. 04.

Imatrikulácia prváčikov

„Ja prvák, sľubujem Vám, že na hodinách vždy pozor dám.
Do školy pripravím sa riadne, desiatu zjem každopádne,
písmenká napíšem perom, nakloním ich správnym smerom.
Pravidlá slušného správania dodržím rád, a chcem byť s každým kamarát.
To všetko zvládnuť chcem sám, tak na svoju prvácku česť PRISAHÁM!“

… znelo z hrdiel 33 nových prváčikov zo Základnej školy na Pohraničnej ulici v Komárne, ktorí mali veľký deň. Pani učiteľky v spolupráci so žiakmi deviateho ročníka pripravili slávnostnú imatrikuláciu – prijímanie prvákov medzi žiakov školy.
Prijímanie do cechu žiackeho je udalosť, na ktorú by nemali žiadni žiaci zabudnúť. Slávnostné podujatie obohatili o súťažné disciplíny, ktoré prebiehali na viacerých stanovištiach. Prvé dostalo symbolický názov „Vitamínové hádanky“. Žiaci so zaviazanými očami ochutnávali rôzne druhy ovocia a zeleniny a snažili sa uhádnuť ich názvy. Zistili, že veru chuťové poháriky si ešte musia veľa cibriť. V „Hudobnom salóniku“ žiaci so zaviazanými očami mali správne určiť a pomenovať hudobný nástroj, ktorého zvuk počuli. Toto stanovište malo veľký úspech, veď deťom je hudba veľmi blízka. Na stanovišti „Fit je hit“ prebiehali pohybové aktivity a cvičenia s fit loptami vo Fit miestnosti. Stanovište bolo neustále plné detí a všetci si vyskúšali veľkosť svojich svalov, na ktorých mnohí ešte musia popracovať. Na stanovišti „Farebný svet“ si žiaci vylosovanú tému nakreslili. Jednotlivé skupiny nakoniec svoje vytvorené výtvarné práce spojili a vytvorili jednu spoločnú obrovskú kresbu, ktorá skončila na chodbe školy. Na stanovišti „Online puzle“ prváci využili tablety pomocou ktorých skladali puzlle obrázky. Posledné stanovište „Mačka vo vreci“ bolo zábavné, i keď pre tých bojazlivejších aj trocha náročné. Veď strčiť ruku do plného vedierka s polystyrénovými lupienkami kde boli ukryté malé predmety, ako napr. strúhadlo, guma, gombík, figúrka, si vyžiadalo kopu odvahy. Úlohou žiakov bolo nájsť čo najviac ukrytých predmetov. Po zvládnutí úloh na každom stanovišti každý dostal na ruku pečiatku. Kto ich mal šesť, mohol vstúpiť do telocvične, kde už čakali deviataci, krstní rodičia prvákov. Po privítaní prečítali sľub prvákov, veľkou ceruzkou ich pasovali za žiakov školy a odovzdali im pamätnú listinu.
Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom pre samotných prvákov. Bola zážitkom aj pre ich rodičov, ktorí pre nich pripravili malé občerstvenie. Naši najmladší žiaci zažili svoj veľký deň, keď imatrikuláciou sa stali čestnými prvákmi školy.

Text: Mária Hamranová
Foto: J. Aradská

00d35634-1e16-40b8-a423-4bfc3df5c494 b539f452-0812-4b9c-8d74-deafc7778fb4 e4af4ba3-467a-44bf-8b41-8198a4331215