Kultúra 2016. 02. 12.

Cudzie jazyky trocha inak

Medzi priority Základnej školy na Pohraničnej ulici v Komárne patrí šport, ekológia a výučba cudzích jazykov. Cieľom súčasnej koncepcie vyučovania cudzích jazykov je pripraviť kvalifikovaných žiakov, ktorí sa budú vyznačovať dobrou komunikačnou kompetenciou, ako aj rešpektovaním multikultúrnych osobitostí národov iných krajín.

Vedenie školy aktívne podporuje výučbu cudzích jazykov rozšírením hodinovej dotácie, zabezpečením kvalifikovaných učiteľov, ako aj zapájaním žiakov i učiteľov do rôznych projektov. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu majú  žiaci možnosť vybrať si z troch jazykov, a to z anglického, nemeckého a španielskeho. Ichvýučba začína už od prvého ročníka.  Škola aktívne spolupracuje s jazykovou školou ProAmericana. Pod vedením lektorky Evy Plachej pracujú v škole krúžky cudzích jazykov. Po polročnej prestávke sa opäť obnovila spolupráca s „nativespeakerom“ T.J. Banistrom, známym komárňanským basketbalistom. Okrem hodín telesnej výchovy vedie aj hodiny konverzácií.

Najvhodnejším spôsobom, ako dosiahnuť zlepšenie jazykových zručností a interkultúrnu komunikáciu, je priama komunikácia s cudzincami. Začiatkom školského roka medzi žiakov prišla Miranda z Mexika. Január trávil medzi žiakmi Davis z Tennessee a začiatkom februára to boli lektori Michael z Južnej Kórey a Edwin z Hon Kongu. Títo dvaja  študenti do školy prišli prostredníctvom projektu EDUCATE Slovakia organizácie AIESEC. Poslaním projektu je vytvorenie medzinárodného vzdelávacieho prostredia a novej interaktívnej formy vzdelávania, ktorá zvýši záujem žiakov o globálne problémy a ich povedomie o iných svetových kultúrach.Úlohou projektu je tiež vnášať nové nápady do vyučovacieho procesu, umožniť žiakom získavať poznatky zážitkovou formou a predovšetkým rozvíjať komunikáciu v cudzom jazyku. Projekt  a pobyt zahraničných lektorov vniesol do výučby anglického jazyka na  škole čerstvý vietor v podobe zvýšenej motivácie žiakov. Žiaci získali možnosť overiť si svoje teoretické vedomosti v praxi – a to nielen z  cudzích jazykov, ale aj z geografie či z dejepisu. Lektori si pre žiakov pripravili pútavé prezentácie. Súčasťou jednotlivých besied boli aj ukážky hudby, miestneho folklóru, športu, tradícií ako aj rozprávanie o čínskom kalendári. Zo svojich krajín si doniesli aj typické predmety, ktoré mali u „publika“ najväčší úspech. Nechýbali spoločné hry, ako aj ochutnávka špeciálneho teplého nápoja. Žiaci zahraničným lektorom ukázali zaujímavosti Komárna, spoločne strávili hodiny pri bowlingu a samozrejme ochutnali aj tradičné slovenské jedlá. Záver týždňa patril prehliadke Bratislavy pod sprievodcovskou taktovkou žiakov. Na rozlúčku lektori dostali  tričká s fotografiami zachytávajúcimi spoločne strávené chvíle.Vďaka patrí aj vyučujúcim anglického jazyka Lucii Králikovej, KataríneVajkai a Kristíne Sýkorovej, ktoré hodiny cudzích jazykov každodenne ozvláštňujú zážitkovými formami, hrami, dialógmi. To, že medzi žiakmi sú aj vynikajúci angličtinári dokazuje víťazstvo Kristíny Emy Sokolovejz 8.A triedy v okresnom kolea piate miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku. Aktivity vedúce k odbúraniu strachu z cudzieho jazyka by mali byť každodennou súčasťou výchovy mladých ľudí na našich školách. Na tejto škole to tak je.

Text: M. Hamranová
foto: K. Vajkai
ZŠ Ul.pohraničná 9 Komárno  

IMG_0484 IMG_0528P2050323 P2050348