Región 2016. 09. 23.

Infekčná anémia koní – informácie pre chovateľov koní

Dňa 27.7.2016 bolo laboratórnym vyšetrením na Slovensku prvýkrát potvrdené primárne ohnisko infekčnej anémie koní. Choroba bola diagnostikovaná u koňa u neregistrovaného súkromného chovateľa v obci Veľké Lovce okres Nové Zámky.

Nákaza má akútny alebo chronický priebeh a taktiež môže prebiehať bez klinických príznakov. Klinicky sa choroba najčastejšie prejavuje zvýšením telovej teploty, anémiou, chradnutím, zníženou výkonnosťou koní  a niekedy úhynom. Nákaza sa môže prenášať cicajúcim hmyzom, krvou infikovaných zvierat, nástrojmi, krmivom, pohlavnou cestou a ošetrujúcim personálom. Infikované kone sa v ohnisku nákazy utrácajú a zakazuje sa premiestňovanie zvierat, vrátane organizovania pretekov, výstav, trhov, atď.

Najväčším rizikom infekčnej anémie koní sú neregistrované kone z  neregistrovaných chovov s neznámym statusom zdravia (nevyšetrené zvieratá), čo sa potvrdilo aj pri tomto prípade. Aj napriek uvedenému, infekčná anémia koní na Slovensku je pod kontrolou.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno ( ďalej len „RVPS Komárno“ ) na základe nariadenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky ( ďalej len „ŠVPS SR“ ) pristúpila na vykonanie úradných kontrol na identifikáciu a registráciu koňovitých zvierat.

Upozorňujeme všetkých chovateľov koní, že neregistrovaným chovateľom koní je možné uložiť pokutu do výšky 300 EUR pre fyzické osoby a pokutu do výšky 3 500 EUR pre podnikateľov a právnické osoby.
V súvislosti s výskytom infekčnej anémie koní na Slovensku ŠVPS SR upravila Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia v sekcii Povinné diagnostické akcie hradené chovateľom tak, aby všetky kone a koňovité nad 6 mesiacov, ktoré neboli vyšetrené na infekčnú anémiu koní  minimálne 1x za ostatné 3 roky postupne do konca roka 2016 boli laboratórne vyšetrené. Plnenie tejto povinnosti chovateľov koní RVPS Komárno priebežne kontroluje,

MVDr. Štefan Miholics
Riaditeľ regionálnej veterinárnej a  potravinovej správy Komárno v. r.

Foto: ilustračné foto