Región 2019. 09. 18.

Konský deň na Veľkolélskom ostrove

Sobota 31. augusta patrila na Veľkolélskom ostrove koňom. Tento prírodný klenot sa nachádza pri Zlatnej na Ostrove, kde vznikla aj rovnomenná ekofarma Ostrov.

Občianske združenie Zlatý hucul sa práve tu venuje chovu plemena hucul a od roku 2011 každoročne usporadúva konské preteky pre verejnosť. Huculský kôň bol kedysi používaný ako spoľahlivý nosič. Dnes hľadá nové uplatnenie. Naplno sa napríklad využíva v ochranárskej praxi. Pomocou pastvy sa tu udržiavajú vzácne lužné biotopy, ktoré by inak zarástli nepôvodnými druhmi rastlín či drevín, čím by stratili svoju hodnotu. Jednou z ďalších možností ich využitia je turistické jazdenie.

Pre tieto účely je hucul zvlášť vhodný. Predurčuje ho k tomu jeho pokojná povaha aj v neznámom teréne. Bežne je na ekofarme Ostrov možnosť jazdy na objednávku na týchto koníkoch (www.ekofarma.sk). V sobotu sa však kone predvádzali súťažne. Pretekári sa ukázali v 4 kategóriách: Juniorská huculská stezka, Detská huculská stezka, Pony stezka a Barrel race – preteky okolo sudov.

Okrem toho tu mali diváci príležitosť vychutnať si pohľady na ostrov z konského chrbta, z koča či traktorovej vlečky alebo len tak prechádzkou pomedzi pasúcimi sa zvieratami. Tak či tak mali možnosť vidieť krásne mokrade, pasienky ale i mohutné 100-ročné stromy, ktoré sú domovom množstva vzácnych druhov. Slávnostne tu bol pokrstený prvou oficiálnou jazdou aj motorový vyhliadkový čln s názvom Alcedo, ktorý sa premával po Veľkolélskom ramene. Jeho názov je odvodený od mena vtáčieho druhu rybárik riečny.

Zázemie pre ekoturizmus sa na ekofarme buduje už viac ako dve desaťročia za pomoci Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia – BROZ (www.broz.sk). Na ostrove sa do konca roka k člnu Alcedo pridajú ďalšie dva. Jeden čln bude zakúpený  z projektu „LIFE12 NAT/SK/001137 Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého“ a ostatné sú financované z projektu cezhraničnej spolupráce „Interreg SK-HU/1601/1.1/258 „Chute podunajskej prírody“. Projekt Chute podunajskej prírody je založený na filozofii Naturparkov, ktorých cieľom je ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva, environmentálna výchova, rozvoj vidieka, turizmu a rekreácie. Jeden čln pohodlne odvezie 12 pasažierov.

Budúcu sezónu tak bude možné sprevádzať napríklad aj celú školskú triedu po obnovenom Veľkolélskom ramene. Ak hľadáte miesto na nenáročnú turistiku v okolí Komárna, Veľkolélsky ostrov je to správne miesto. Zažijete pohodlnú exkurziu do inak neprístupných zákutí našej krásnej prírody, ktorá je právom zaradená aj do sústavy chránených území Európskej únie NATURA 2000.

Autorka: Katarína Goffová (BROZ)

Foto: Tomáš Kušík, Štefan Špánik