Región 2018. 10. 05.

Iža: O zápise Kelemantie do zoznamu UNESCO sa rozhodne na budúci rok

Rímsky vojenský tábor Kelemantia v Iži (okres Komárno) je o krok bližšie k zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ako informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK), v prvých októbrových dňoch si bola túto národnú kultúrnu pamiatku pozrieť Hodnotiaca misia ICOMOS – Dunajský Limes v medzinárodnom zložení hodnotiteľov spolu so všetkými kompetentnými členmi riadiacej skupiny.

Hodnotenie stavu Kelemantie a jej pripravenosti na zápis do zoznamu UNESCO bude známe na budúci rok, kedy v hlavnom meste Azerbajdžanu v Baku zasadne Výbor svetového dedičstva. „Proces prípravy na nomináciu a zápis sa začal už v rokoch 2010 a 2011, kedy sa rozširovala už jestvujúca lokalita svetového dedičstva s názvom Hranice Rímskej ríše, ktorá je už zapísaná v Zozname svetového dedičstva vo Veľkej Británii a Nemecku,“ informoval NSK.

Rímsky vojenský tábor v Iži Kelemantia spolu s Rímskym vojenským táborom Gerulata v Rusovciach boli súčasťou hraníc Rímskej ríše, takzvaného Limes Romanus. Obe už boli na zápis do zoznamu UNESCO úspešne nominované. „Na to, aby boli do zoznamu aj skutočne zapísané, sa za posledné roky urobilo veľa práce. NSK ako vlastník národnej kultúrnej pamiatky v Iži prostredníctvom jej správcu Podunajského múzea v Komárne zabezpečuje údržbu, kosenie a ochranu celého tábora. Rieši sa aj majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod pamiatkou a finančné zabezpečenie obnovy a konzervácie zachovaných architektonických častí rímskeho vojenského tábora,“ informoval NSK.

(tasr)