Región 2012. 10. 19.

Jahnátkova mapa je zatiaľ na nič

Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo ďalšiu zbraň v boji proti nekvalitným, zdraviu škodlivým, alebo inak nevhodným potravinám. Zatiaľ by sa sme ju ale mohli prirovnať skôr k tupej šabli. 

V okolí Komárna našla kontrola asi desiatku pochybení. O čo konkrétne išlo sa ale nedozvieme.

Amatérsky projekt
Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek robí všetko preto, aby slovenský spotrebiteľ ostal zdravý a nepoškodený. Najnovším opatrením, ktoré je voľne zhliadnuteľné na internete, je mapa prevádzok, ktoré sklamali kontrolórov štátnej veterinárnej správy tým, že porušili niektorý z predpisov. Problémom však je, že laik presne nevie, o aké porušenie išlo.

Denník SME poukazuje na do očí bijúcu nedomyslenosť a nedoriešenie portálu potravinových kontrol. Zdá sa, že hoci niekto mal dobrý nápad (alebo skôr úmysel, keďže nejde o nič nové, či prevratné), nedokázal ho dotiahnuť do konca a celý projekt pôsobí amatérsky. Problémom totiž je, že jednotlivým výstupom kontrol chýbajú akékoľvek detaily, podľa ktorých by sa samotný zákazník mohol rozhodnúť, či predajňu ešte navštívi, alebo nie.

Čo to znamená?
Napríklad, kontrolóri odhalili v Komárne jediné porušenie predpisov, a to v pekárni C.B.C.G. na Palatínovej ulici 48. Výsledok kontroly, uvádzaný v systéme, je „Hygiena budov, hygiena prevádzkarne“. Nevieme pritom, či po pekárni behajú potkany, líšky a obýva ju stádo rosomákov, alebo len v predvečer kontroly zabudli poriadne umyť podlahu vo vstupnej hale.

Niektoré ďalšie výsledky sú ale pre verejnosť úplne nepochopiteľné a autor ponecháva ich výklad na fantáziu spotrebiteľov. To, či nie je náhodou situácia „po DS/DMT“ v potravinách Alfmar vo Svätom Petri životu nebezpečná, sa z mapy nedozvieme.

Česi sú opäť ďalej. O stovky míľ
V susednom Česku to napríklad ide celkom presvedčivo. Česi sa o svoje zážitky z predajní potravín, reštaurácií a ďalších zariadení radi delia a tejto tematike sa venuje viacero webov, či už súkromných, alebo štátnych. Nateraz si stačí porovnať web Státní zemědělské a potravinové inspekce, ktorý ponúka nielen presný popis, foto dokumentáciu, ale aj takú banalitu, akou je dátum inšpekcie, s tým naším, kde sa nedozvieme prakticky nič a je nateraz úplne zbytočný.

Je fajn, že sa ministerstvo snaží, no keď už zavádzame niečo, čo vo svete funguje, robme to poriadne.

TEXT: Tomáš Kottra