Mesto 2017. 04. 05.

Keby komárňanský most vedel rozprávať…

Ak by most vedel rozprávať… Veru, Komárňanský most by toho určite veľa povedal. Čo všetko sa dialo v tomto meste, na oboch stranách Dunaja a aké udalosti ovplyvnili našu históriu. Na nasledujúcich, miestami dramatických fotkách ožívajú niekdajšie najvýznamnejšie udalosti. 

Medzi Komárnom a pravou stranou pobrežia Dunaja postavili v roku 1589 prvý lodný most. Existencia mosta však z dôvodu lámania ľadu na tejto časti Dunaja nebola dlhodobá. Vytvoriť trvalý most bolo prakticky nemožné až dovtedy, kým sa výstavba mostov viac nerozvinula. Nakoniec sa tak stalo až v roku 1891. Alžbetin most patrí v Maďarsku medzi prvý veľký most, ktorý stavali Maďarský dodávatelia, na základe maďarských plánov.

Medzi Komárnom a pravou stranou pobrežia Dunaja postavili v roku        1589 prvý lodný most. Jeho životnosť bola však krátkodobá.
Rok 1911, predvojnové pokojné časy.
Rok 1919, Československý legionári uzatvárajú most.
Ani von, ani dnu: takto vyzerali Trianonské hranice v roku 1925.
November 1938, Maďari odstraňujú československé zátarasy z mosta.

Rok 1938, vniknutie, príchod maďarských skupín. 
Rok 1938, vniknutie, príchod maďarských skupín. 
Rok 1938, vniknutie, príchod maďarských skupín. 
Rok 1938, vniknutie, príchod maďarských skupín. 
Rok 1938, Horthy prechádza cez most.
Rok 1957, Rozkvitá socializmus.
Rok 1964, nepríjemná cezhraničná kontrola.
Rok 1964, nepríjemná cezhraničná kontrola.
Rok 1964, nepríjemná cezhraničná kontrola.
Rok 1964, nepríjemná cezhraničná kontrola.
Rok 1964, nepríjemná cezhraničná kontrola – nazerali do každého kufra.
Rok 1964, nepríjemná cezhraničná kontrola.
Rok 1964, nepríjemná cezhraničná kontrola.
1964
1964
1975
Rok 1975, kontrola batožiny trvala v každom prípade veľmi dlho.