Mesto 2022. 07. 21.

S rekonštrukciou Vážskeho mosta sa začne najskôr začiatkom roka 2023

Ako to je s rekonštrukciou Vážskeho mosta? Mesto sa informovalo priamo u Slovenskej správy ciest, informácie poskytol Martin Guzi, vedúci komunikačného oddelenia SSC.

Podľa vedúceho komunikačného oddelenia, momentálne prebieha stavebné konanie, predpoklad vydania a správoplatnenia stavebného povolenia je v mesiaci september 2022.

Stavebné práce sa začnú po ukončení verejného obstarávania na  výber zhotoviteľa stavby a podpise zmluvy o dielo, čo je najskôr začiatkom roka 2023. Zhotoviteľ výstavby má následne 12 mesiacov na dokončenie prác.

Práce na moste budú realizované za premávky v polovičnom jazdnom profile.

V súčasnosti sú na moste uskutočňované periodické merania zvislých posunov mosta a rektifikácia systému podopretia mosta vzhľadom na extrémne teploty ovzdušia.