Mesto 2022. 04. 04.

Monoštorský most sa v sobotu obliekol do modrej

Svetový deň povedomia o autizme si 2. apríla pripomína už niekoľko rokov aj mesto Komárne. Pri tejto príležitosti sa každý rok vysvieti niektorá budova, aby sa tým vyjadrila podpora rovnocenným spoluobčanom – autistom.

Svetový deň povedomia o autizme bol vyhlásený v roku 2008, pripomínajú si ho všade na svete. Pri tejto príležitosti bola pred tromi rokmi po prvýkrát v Komárne vysvietená budova Dôstojníckeho pavilónu, aby sme aj týmto upriamili pozornosť na ľudí s autizmom, a aby sme ich uistili, že počítame s nimi rovnako, ako s ostatnými Komárňanmi. Nápis na Dôstojníckom pavilóne – VIRIBUS UNITIS (Spojenými silami), veľmi jasne signalizuje význam zomknutia a spolupatričnosti. Pred dvomi rokmi sme vysvietili ďalšiu historickú pamiatku, prihliadnuc na súčasné udalosti. Súsošie sv. Trojice sa viaže na epidémiu spred 311 rokov, ktorá vtedy postihla Komárno, tak, ako teraz náš život sužuje vírus.

Aj tento rok mesto pokračovalo v tradícii, do modrej sa obliekol Monoštorský most, ktorý je skutočným symbolom spolupatričnosti a poukazuje na to, že sme rozdielni, no napriek tomu nás mnoho vecí spája.