Šport 2011. 04. 04.

Kevin BORKA a Róbert ÉRSEK sa stali majstrami Slovenska

Dňa 26. Marca 2011 v Modranoch z poverenia Slovenského zápasníckeho zväzu Zápasnícky klub Modrany usporiadal Majstrovstvá Slovenskej republiky mladších žiakov v zápasení gréckorímskom štýle na ktorom sa zúčastnilo celkom 89 zápasníkov zo 14 Slovenských zápasníckych klubov.

Zápasnícky klub Spartacus Komárno reprezentovali pod vedením trénerov PAPP Zoltána a GÁL Jána Gála zápasníci zo Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno ŠALGÓ Vojtech a HULMAN Nikolas, ako aj žiacke družstvo z krúžku zápasenia pri CVČ Nesvady BORKA Kevin, BORKA Christopher, TAKÁCS Máté, MOLNÁR Peter a ÉRSEK Róbert . Náš zápasnícky klub reprezentovalo celkom mladých zápasníkov so striedavými úspechmi veď dvaja BORKA Kevin a ÉRSEK Róbert vybojovali zlatú medailu a tým titul Majster Slovenska v gréckorímskom štýle na rok 2011, traja ŠALGÓ Vojtech, BORKA Christopher a MOLNÁR Peter skončili na bodovanom 4. Mieste a dvom našim zápasníkom sa nepodarilo prebojovať na bodované miesta. Kevin ako aj Róbert nenašli premožiteľov už počas kvalifikačných bojov a aj vo finále suverejným spôsobom, lopatkovým víťazstvom získali titul Majstra Slovenska na rok 2011. Pochvala patrí aj ostatným mladým zápasníkom ktorí bojovali húževnato, ale tento krát to nestačilo na lepšie umiestnenie. V súťaži družstiev Zápasnícky klub Spartacus Komárno spoločne so ZŠK Gabčíkovo skončili na 5. mieste, kým v súťaži jednotlivcov naši zápasníci dosiahli nasledovné výsledky

33 kg ŠALGÓ Vojtech – 4. miesto
35 kg BORKA Kevin – 1. miesto- titul Majstra Slovenska na rok 2011, BORKA Christopher – 4. miesto , HULMAN Nikolas – 7. miesto
40 kg MOLNÁR Peter – 4. miesto
44 kg TAKÁCS Máté – 7. miesto
73 -85 kg ÉRSEK Róbert – 1. miesto- titul Majstra Slovenska na rok 2011,

Zápasníkov Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno najbližší víkend čaká bohatý zápasnícky program , veď 02. apríla 2011 v Trenčíne sa uskutočnia Majstrovstvá Slovenskej republiky starších žiakov v zápasení gréckorímskom štýle a v tom istom termíne sa zúčastníme aj v Olomouci na XXIII ročníku medzinárodného turnaja v zápasení žiakov „ Memoriál Josefa Musila“, na ktorý náš klub od usporiadateľa obdŕžal srdečnú pozvánku.

ZK Spartacus Komárno
predseda JUDr. Karol Kúr