Šport 2011. 04. 03.

Úspešný zápasnícky turnaj pre talentovaných žiakov o putovný pohár primátora Komárna.

Dňa 18. marca 2011 07. mája 2010 v telocvični bývalej základnej školy na ulici Slobody, Zápasnícky klub Spartacus Komárno v spolupráci s Primátorom mesta Komárno MUDr. Antonom Marekom usporiadal zápasnícky turnaj pre talentovaných žiakov „O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA KOMÁRNO“.

Zápasnícky turnaj by nemohol byť usporiadaný bez pomoci pána primátora , na ňom si zmerali svoje sily žiaci piatich základných škôl v meste Komárno v celkovom počte 58 žiakov a to zo Základnej školy na ulici Mieru, zo Základnej školy na ulici Eötvösa, zo Základnej školy na ulici Rozmarínová, zo Základnej školy na ulici Komenského a zo Základnej školy na ulici Práce. Pri tejto príležitosti by chcel Zápasnícky klub Spartacus Komárno zvlášť poďakovať Primátorovi mesta Komárno MUDr. Antonovi Marekovi, riaditeľkám základných škôl na ulici Eötvösa, Rozmarínová a Mieru za dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu, za pochopenie a zodpovedný prístup počas zabezpečovania tohto turnaja.

Pretože bez ich pomoci by sme tento turnaj nevedeli zorganizovať, už aj z tohto dôvodu, že na turnaj vedenie ZK Spartacus Komárno osobne pozvalo prostredníctvom riaditeľov celkom sedem základných škôl z Komárna, z ktorého počtu dve základné školy nepovažovali za potrebné a ani slušné ospravedlniť sa. Pritom ani niektorí rodičia svoje ratolesti nepustili, napriek tomu, že zo strany žiakov bol veľký záujem a z celkovo prihlásených 82 žiakov na základe nesúhlasu rodičov učitelia telesnej výchovy mohli odprevadiť na turnaj celkom 58 žiakov, škoda.

Mladí adepti zápasenia si mohli zmerať svoje sily celkovo v 60.-ich váhových kategóriách a pre víťazov a umiestnených boli pripravené medaile a diplomy. V konečnom sčítaní bodov získaných jednotlivcami sa víťazom zápasníckeho turnaja stali žiaci a žiačky zo Základnej školy na ulici Rozmarínová, ktorí získali 139 bodov, na druhom mieste sa umiestnili žiaci a žiačky zo Základnej školy na ulici Eötvösa, ktorí získali 74 bodov, na bronzovom stupienku skončili žiaci a žiačky zo Základnej školy na ulici Mieru, ktorí získali celkom 55 bodov , na štvrtom mieste skončila Základná škola na ulici Komenského 14 bodov a na piatom skončila Základná škola na ulici Práce so ziskom 7 bodov. Cieľom usporiadania tohto turnaja zo strany Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno bolo zabezpečenie budúceho zápasníckeho dorastu pre Zápasnícky klub Spartacus Komárno a za pomoci základných škôl zabezpečiť doplnenie už úspešne fungujúceho sa Školského športového strediska pri ZK Spartacus Komárno, talentovanými žiakmi.

Hlavným cieľom zápasníckeho klubu Spartacus je boj proti alkoholizmu, fajčeniu, drogám a záhaľčivému spôsobu života mladej generácie, vhodné a lepšie využitie voľného času, výchova mladých adeptov zápasenia v meste Komárno a v jej spádovej oblasti, do tejto činnosti chceme zapojiť aj deti v školskom a predškolskom veku. Chceme organizovať turnaje medzi základnými školami v meste Komárno pod názvom „Výber talentovanej mládeže“ ktorým chceme získavať nových adeptov pre zápasnícky šport. Tento cieľ Zápasnícky klub Spartacus Komárno myslí úprimne a vážne, chceme do bodky náš cieľ naplniť, ale toto vieme splniť len vtedy ak sa nám dostane takej pomoci ako od Riaditeliek Základných škôl Eötvösa, Rozmarínová a Mieru, ako aj od rodičov, ktorí majú pochopenie pre tento mužný šport.

ZK Spartacus Komárno
predseda JUDr. Karol Kúr

Vyjadrite svoj názor