Mesto 2015. 04. 24.

QR kódy aj v Komárne

Primátor mesta Komárno László Stubendek, viceprimátor Béla Keszegh a riaditeľ NO Pons Danubii EGTC Zoltán Bara sa 24. apríla stretli v priestoroch Komárňanskej informačnej kancelárie KIK s predstaviteľmi médií, ktorých informovali o najdôležitejších krokoch vedenia mesta zameraných na rozvoj turizmu.

László Stubendek v úvodnom slove načrtol význam turizmu, ktorého rozvoj môže generovať pomerne veľký počet nových pracovných príležitostí. Preto je potrebné vytvoriť krátkodobé, strednodobé a vzdialené ciele, ktoré je potrebné naplniť obsahom. V zmysle toho už bol spustený program TDM (turisticko – destinačný manažment), ktorý v regióne Komárno – Štúrovo vytvorí spoluprácu v turistickej oblasti a napojí sa na obdobný systém na druhom brehu Dunaja. Čo to prinesie v praxi? Napríklad v Komárne si cez tento systém požičiate bicykel, prejdete s ním do Tatabánye, tu ho necháte v príslušnej kancelárii a pokračuje ďalej vlakom. Alebo v ktorejkoľvek kancelárii si objednáte ubytovanie, lístok na podujatie v meste regiónu, kde má systém TDM pokrytie. Podľa vyjadrenia Bélu Keszegha systém TDM spojí obmedzené regionálne zdroje a má šancu pozdvihnúť Komárno k tomu, aby sa využili jeho danosti v oblasti jedinečnosti historických a kultúrnych pamiatok a zemepisnej polohy.
Vedenie mesta už urobilo najnevyhnutnejšie kroky k zvýšeniu turistickej atraktívnosti mesta. Jedná sa napríklad o:
– zmeny na webovej stránke mesta – stránka je jednoznačne orientovaná proturisticky. Na súčasnej webovej stránke má turista prehľadne usporiadané možnosti, ktoré ho môžu zaujímať.
– Komisia pre turizmus a zahraničné vzťahy dostala podstatne vyššiu prioritu, čo odzrkadľuje aj pridelených 20 tisíc eur, ktorých vhodným investovaním bude mať komisia možnosť značne ovplyvniť turistický ruch Komárna.
– Štruktúra mestského úradu, ktorá sa práve vytvára bude myslieť na to, aby na úrade pracovala osoby, ktorá bude mať priamo v náplni práce zodpovednosť za turistický ruch,
– kancelária KIK bude od zahájenia Komárňanských dní otvorená aj cez víkendy od 9.00 hod. do 17.00 hod. Pracovníci kancelárie musia samozrejme ovládať cudzie reči,
– mesto cielene oslovuje turistické skupiny, ktoré navštívia kúpalisko v Štúrove a Patinciach.
– Turisti majú v kancelárii KIK k dispozícii tri notebooky s bezplatným internetom,
– Ak si chcete pozrieť viac z krás Komárna, v KIK kancelárii si môžete požičať bicykel, k dispozícii sú dva tandemové bicykle a jedna kolobežka.
– Pripravuje sa mobilná cyklo-turistická aplikácia, ktorá by mala byť predvedená 28. apríla.
– Komárno sa stáva QR-ready mestom – významné budovy, priestory, sochy budú vybavené systémom QR kódu, kde si záujemca pripojením na bezplatný internet a načítaním QR kódu môže pozrieť, prečítať dôležité informácie. Systém sa pripravuje v troch jazykoch. Odborné texty napísal Mihály Mácza, fotografie poskytol Ľudovít Gráfel, videá nakrútili pracovníci mestskej televízie a texty prednáša Mátyás Dráfi, ocenený najvýznamnejším ocenením v oblasti kultúry Maďarska – cenou Jászai.