Mesto 2014. 02. 14.

Komárňanský Olymp Center oslavuje prvé narodeniny

16-ho februára uplynie jeden rok, keď bratia Riszdorferovci, Michal a Richard, najznámejší olympionici mesta za účasti prezidenta republiky a ministra školstva i športu, slávnostne otvorili Olymp Center.