Región Dél-komárom 2021. 06. 22.

Komárno a Komárom si pripomenú generála Klapku

Slovenské Komárno a maďarský Komárom si v rámci spoločného projektu pripomenú 200. ročník narodenia generála Klapku. Séria programov je odporovaná v rámci programu Malé projekty celkovou sumou 31.925,45 eur. Cieľom projektu je osloviť čoraz viac Komárňanov, aby sa zapojili do osláv, ktoré sú sprevádzané klasickými prednáškami ale aj interaktívnym programom.

Počiatočný program sa v Komárome konal v materských školách počas dní 26-27. apríla 2021. Deti zaspievali Klapkov pochod a rozprávali rôzne dobové príbehy. Do akcie sa zapojilo v jednotlivých škôlkach približne 20-30 detičiek.

 Počas mesiacov máj a jún sa konali tematické akcie na základných školách, ktoré boli sprevádzané dokumentárnymi filmami, kvízmi, tematickými krížovkami a rôznymi hrami.

Počas mesiaca júl sa v Monoštorskej pevnosti prvýkrát predstaví aj Klapka rockmusical a v podaní hudobníkov z oboch miest odznejú tóny Klapovho pochodu.

Komárno pri tejto príležitosti vydalo aj štvorjazyčný životopis.

Zdroje: SKHU Interreg Határon Átnyúló Program – Kisprojekt Alap
Kód projektu: SKHU/WETA/4.1/220
Názov projektu: Klapka 200

Zdroj: komarom.hu