Mesto 2020. 10. 28.

Komárno a okolie: Tu nájdete všetky potrebné informácie ohľadom víkendového testovania

Na Slovensku bude počas dní 31. októbra a 1. novembra prebiehať celoplošné antigénové testovanie na COVID-19. Už počas týždňa sa mesto Komárno začalo chystať na testovanie, počas dnešného dňa boli uverejnené všetky potrebné informácie. Známy je už aj kompletný zoznam odberných miest.

Kedy?

Prvé testovanie sa uskutoční v sobotu 31. októbra a v nedeľu 1. novembra 2020 od 7. do 22. hodiny. Počas každého testovacieho dňa bude obedová predstávka od 12.00 do 12.45 a prestávka na večeru  od 18.00 do 18.30. Termín druhého testovania bude v sobotu 7. novembra a v nedeľu 8. novembra 2020 v rovnakom čase od 8. do 20. hodiny. Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí v pondelok 26. októbra rozhodol, že toto testovanie bude skrátené iba na dva dni počas oboch uvedených víkendov, teda iba v sobotu a nedeľu.

Kde?

Určitý počet odberových miest bude v priestoroch, kde sa zvyčajne nachádzajú volebné miestnosti. V istých prípadoch nastala zmena, pretože pôvodné volebné miestnosti nevyhovovali hygienickým požiadavkám, teda náhradné odberové miesta sú inde.

Vybrané odberové miesta preverili hygienici, majú zvlášť vstup a výstup, sú dobre vetrateľné, osvetlené a s dostupným WC. V miestnosti budú paravány, aby sa zabezpečilo súkromie osôb počas testovania. Všetky opatrenia sú v záujme toho, aby občania vstupovali do bezpečného priestoru.

Veliteľom každého odberového miesta bude príslušník Armády Slovenskej republiky, ktorý bude riadiť zdravotníkov, administrátorov a dobrovoľníkov na konkrétnom odberovom mieste. Zároveň tento príslušník armády bude riešiť situáciu na odberovom mieste, aby nedošlo ku komplikáciám a aby priebeh testovania bol plynulý v záujme ochrany zdravia občanov.

Abecedný zoznam testovaných občanov nie je, to je len odporúčanie. Keď občania na svojom odberovom mieste uvidia, že je tam veľa ľudí, tak nech prídu neskôr. Keď na mieste bude veľa ľudí, tak 100 ľudí dostane poradové číslo.

Keď niekto nepôjde náhodou na obvyklé miesto, alebo nemá trvalý pobyt v Komárne, aj tak mu urobia test na niektorom z 31 odberových miest na 18 adresách. Jedno odberové miesto bude aj v exteriéri, Manta, kajakáreň pri Váhu.

Zoznam odberných miest v meste Komárno

*oprava: 7. Futbalový štadión – Nová Stráž, Hlavná

Testovanie

Občania budú stáť vonku pred odberovým miestom v bezpečných rozostupoch. Dostanú číslo a potom vstúpia do priestoru odberového miesta. Preukážu sa občianskym preukazom, administrátor zapíše ich údaje a potom absolvujú výter z nosovej sliznice. Po odbere sa premiestnia do ďalšieho priestoru, kde budú čakať na výsledok testu. Tento výsledok dostanú v zalepenej obálke a opustia priestor odberového miesta.

Odber budú robiť zdravotnícki pracovníci. Samospráva zabezpečí len administratívu. Ak výsledok testu bude pozitívny, tak občan v obálke dostane pokyny a musí zostať doma 10 dní v karanténe.

Upozornenie

Občania, ktorí sa rozhodli nepodstúpiť testovanie v sobotu 31. októbra alebo v nedeľu 1. novembra 2020, musia byť automaticky 10 dní v karanténe. Na to môžu čerpať dovolenku, alebo neplatené voľno.

Odporúčame občanom, aby sledovali televízne správy, webovú a facebookovú stránku mesta, pretože niektoré opatrenia sa môžu meniť alebo upresňovať vzhľadom na vývoj situácie na celom území Slovenska.

Prosíme občanov, aby boli disciplinovaní, riadili sa pokynmi personálu odberového miesta, zbytočne nerušili priebeh testovania a zachovali pokoj. Je v záujme nás všetkých, aby sa občania zdržiavali na odberovom mieste čo najkratšie. Ak máte nejaký problém alebo otázku, s dôverou sa obráťte na personál odberového miesta.

Horúca linka

V prípade akýchkoľvek otázok môžete volať Mestskú políciu v Komárne na čísle 159, a to 24 hodín počas testovania, tam dostanete odpovede na vaše otázky.