Kultúra 2011. 03. 31.

Komárno – mesto výmyselníkov

V našom meste sa bude tento víkend konať národné kolo celosvetovej súťaže v kreatívnom myslení, Odysea mysle. Stretnú sa u nás teda tí najväčší výmyselníci z celého Slovenska. Súčasťou súťaže sa môžete stať aj vy. Všetky predstavenia tímov budú prístupné verejnosti.


Aby sme vás ale nalákali ísť sa pozrieť, asi by sme vám mali najskôr vysvetliť o čo ide. Program Odysea mysle vznikol v roku 1978. Autorom myšlienky je Američan Sam Micklus. Cieľom súťaže je podporiť kreatívne myslenie detí a mládeže. Každý rok je vytvorených päť zadaní, takzvaných dlhodobých úloh, ktoré jednotlivé tímy riešia už od septembra. Ich úlohou je nielen splniť všetky podmienky zadania a nezvyčajným spôsobom vyriešiť zadaný problém, musia aj vytvoriť divadelné predstavenie. Práve počas neho odprezentujú svoje kreatívne riešenie. Okrem fantázie si však mládež pri riešení úloh rozvíja aj zručnosti, keďže všetky kulisy aj kostýmy si tím musí vytvoriť sám. Pomoc zvonka je jednoducho zakázaná.

Druhá časť súťaže sa odohráva až na mieste. Nazýva sa „spontánna úloha“. Členovia tímu sa dozvedia zadanie úlohy, ktorú musia čo najkreatívnejšie vyriešiť v priebehu krátkeho časového limitu. Pravidelne je to len zopár minút. Hoci vymýšľanie zaujímavých riešení pod časovým stresom je určite náročné, Odysea mysle je pre každého súťažiaceho výrazným prínosom do budúcnosti. Členovia tímov sa učia kooperácii, prispôsobovaniu sa aj názorom druhých, rozvíjajú si zručnosti. Okrem toho je pre súťažiacich výraznou motiváciou určite aj prvé miesto. Nielen kvôli víťazstvu, ale najmä vďaka možnosti postupu na celoeurópske, prípadne celosvetové kolo Odysey mysle. Miesta konania všetkých kôl súťaže sa každý rok menia. Tentokrát sa celoeurópske kolo bude konať v Poľsku, v meste Gdaňsk a účastníci celosvetového kola sa stretnú na Univerzite Marylandu v Spojených štátoch.

Hoci sa vám na prvý pohľad súťaž Odysea mysle môže zdať dosť namáhavá, o jej prospešnosti a hlavne úspešnosti svedčí fakt, že sa rozšírila už do 78 krajín sveta. Na Slovensku funguje od roku 1999 a my Komárňania môžeme byť hrdí, že práve v našom meste je jej centrum. Kreativity chtivým deťom sa venujú v Centre voľného času v Komárne, kde zároveň sídli aj riaditeľstvo slovenskej Odysey mysle. Do súťaže sa od roku 2000 zapája aj mentálne postihnutá mládež, ktorá pravidelne vytvára tie najkrajšie predstavenia plné významných celosvetových posolstiev.

Odysea mysle je súťaž naozaj pre každého, kto má rád iné, zaujímavé veci. Zapojiť sa môžu 5 až 7 členné tímy, vo veku od 5 do 25 rokov. Ak vás Odysea mysle zaujala, všetky podrobné informácie nájdete na jej oficiálnej stránke www.odyseamysle.sk , prípadne navštívte CVČ v Komárne. A aby ste vedeli presne do čoho idete, zájdite sa pozrieť na národné kolo Odysey mysle, ktoré sa bude tento víkend konať práve v Komárne.

V sobotu od 9.30 do 18.00 budú verejnosti prístupné divadelné prezentácie riešenia dlhodobých úloh. Pozrieť si ich môžete v Aule Strednej priemyselnej školy v Komárne, vstup cez budovu Domova mládeže SPŠ. Určite neoľutujete.

Vyjadrite svoj názor