Mesto 2015. 01. 21.

Komárno na konferencii Smart City

Na konferenciu zorganizovanú v trnanvskom hoteli Holiday Inn redakciou časopiu Smart Cities boli pozvaní primátori a starostovia, resp. ich zástupcovia zo Slovenska aj z Českej republiky. Komárno zastupovali zástupca primátora Imrich Knirs a hovorca mesta Róbert Králik.

Časopis ponúka vedúcim pracovníkom samosprávy, politikom, vedúcim úradov konkrétne pozitívne príklady ako viesť svoje mesto takým smerom, aby vďaka moderným technológiám znižovalo náklady na poskytované služby, zefektívňovalo chod úradov a skvalitňovalo služby poskytované obyvateľstvu. Aby rástla kvalita života v mestách, aby ľudia sami prispievali svojimi námetmi k k dosiahnutiu spoločných cieľov a aby samosprávy dbali na zriaďovanie komunitných centier, kde sa ľudia majú možnosť osobne stretávať a podeliť sa o svoje myšlienky. Nakoľko nový trend je bohužial taký, že ľudia majú množstvo elektronických kontaktov, ale stávajú sa čoraz viac osamelými, zakulujú sa vo svojich domovoch a osobne takmer nekomunikujú. Časopis nie je len o moderných technológiách, ale ponúka konkrétne príklady, ktoré sa môžu aplikovať vo väčšine miest tak ako s projektom Smart City začali napríklad v Brne. Časopis bude naviac bezplatne doručovaný do miest nad 5 tisíc obyvateľov a nové číslo vyjde vo februári.

Prednáška Petra Staněka z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied zožal veľký úspech, nakoľko hovoril úprimne o problémoch na ktoré vedenia miest narážajú a o hospodárskom pozadí v národnom ako aj v európskom kontexte. Hovoril o zadlžovaní štátu, miest aj občanov, o tom, že chudobných bude pribúdať a k tomu, aby sa úroveň žitia neznižovala, bude potrebné zlacnenie režijných nákladov obyvateľstva. Bude potrebné zefektívniť výdaje na školstvo, zdavotníctvo a energie k čomu môže prispieť práve efektívnejší systém kontroly a riadenia na základe technologických vymožeností projektu Smart Cities. Zo strany vedení miest je potrebné, aby vedeli, čo potrebujú docieliť v riadení úradu, inštitúcií, firiem, dopravy, parkovania atď. a odborníci navrhnú a zrealizujú systém, ktorý je podobný VIP-klientskej zóne v bankách, kde o klientovi vedia takmer všetko a sú schopný navrhnúť mu najoptimálnejšie riešenie jeho finančných potrieb. Niečo podobné bude portebné zaviesť aj v mestách budúcnosti, aby bola verejná správa efektívna a pre občanov bola kvalitnou službou, za ktorú si radi zaplatia a nepociťujú ju ako zbytočnú záťaž.sc1-1