Mesto 2021. 04. 26.

Komárno si podujatiami pripomenie výročie narodenia generála Klapku

Mesto Komárno a maďarský Komárom si spoločne pripomenú výročie narodenia generála Györgya Klapku. Séria podujatí sa zorganizuje pri príležitosti 200. výročia narodenia generála.

„Považujeme za dôležité, aby podujatia nielen pobavili, ale aj sprostredkovali historické poznatky. Veríme, že programy, ktoré sa minulý rok v dôsledku pandemickej situácie nemohli realizovať, v tomto roku, síce v menších skupinách alebo s obmedzeným počtom divákov, uskutočníme,“ skonštatoval János Bajkai, vedúci odboru školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu na Mestskom úrade v Komárne.

V mesiacoch júl alebo august sa v Monoštorskej pevnosti uskutoční hudobné predstavenie Másik Lehel – Vizely Csaba: Klapka v podaní hudobného divadla Magyarock Dalszínház. Na rovnakom mieste zahrajú dychové orchestre miest Komárna a Komáromu na svojom spoločnom koncerte Klapkov pochod. „Potrebné ozvučovacie zariadenie zabezpečíme z rozpočtu tohto projektu. Vyhotovíme aj audiovizuálny záznam z predstavenia, ktorý doručíme do každej školy v Komárne a Komárome,“ priblížil pripravované podujatia Bajkai.

Ak to epidemická situácia umožní, na školách a škôlkach s vyučovacím jazykom maďarským sa ešte pred letnými prázdninami uskutočnia zábavné podujatia spojené s udalosťami z rokov 1848 až 1849, ku ktorým mesto zabezpečí herné balíčky. Dôležitou súčasťou projektu je vydanie publikácie v náklade 2500 kusov o generálovi Klapkovi v jazyku maďarskom, slovenskom, anglickom a nemeckom.

Realizáciu podujatí podporí Fond spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko sumou 19.966 eur pre mesto Komárno a 11.960 eur pre mesto Komárom. Finančná spoluúčasť miest predstavuje 15 percent, čo je v prípade Komárna 3523 eur a Komáromu 2111 eur.

György Klapka bol uhorský armádny generál a politik, účastník uhorskej revolúcie v rokoch 1848 – 1849. V júli 1849 sa stal veliteľom pevnosti v Komárne. Obliehanie Komárna habsburským vojskom trvalo bez úspechu až do 23. septembra 1849. Až po preniknutí informácií o kapitulácii uhorských povstalcov pri Világoši (dnes Siria v Rumunsku) sa 2. októbra 1849 vzdal za veľmi výhodných podmienok.

Zdoj: teraz.sk