Mesto 2010. 10. 16.

Krajšie životné prostredie pre Komárno?

Smeti rozhodené po uliciach, dolámané lavičky v parkoch, steny doriadené „grafiťákmi“ a spustnuté staré budovy. Aj toto je jeden z mnohých obrazov nášho mesta. Stačí sa v sobotu ráno vybrať na prechádzku, aby sa človek zhrozil. Rozbité fľaše, neporiadok, odhodené súčiastky oblečenia a črepiny po piatkovej noci. Naozaj tu žijú ľudia neschopní udržiavať poriadok, alebo lepšie povedané zvieratá?

Pustošenie neminie ani nové detské ihriská....

Vandalizmus sa veruže týka aj nášho mestečka. Ulice dýchajúce históriou a bohaté pamiatky sú úplne zatienené faktom, že pomaly niet kútika, ktorý by bol čistý alebo nepoškodený . Turistov odrádza pohľad na neudržiavané mesto, ktoré je zrkadlom jeho obyvateľov. Ale prečo si miesto, kde sme sa narodili a vyrastali, nevážime? Nebolo by lepšie žiť v peknom prostredí, na ktoré by sme boli právom hrdí?

Ušetrili aspoň jedno koleso...

Niektorí z nás takto zjavne necítia. Pripadajú si byť silnejší, keď prevrátia pár kilový kontajner alebo vyvalia dopravnú značku. To, že ničia naše spoločné životné prostredie, im akosi nedochádza. Je to veľmi smutné a vyžaduje si to ešte veľmi dlhý čas, kým ľudia v skutočnosti dospejú. Nestačí totiž, aby sme sa v našom vlastnom chlieve cítili ako doma, mesto musí byť rovnako príťažlivé aj pre cudzincov. Znečistené prostredie jednoznačne nevplýva dobre ani na na naše zdravie, nehovoriac o deťoch a mladej generácii. Chceme im zanechať takéto nevkusné dedičstvo? A máme v pláne úplne zabudnúť na kultúrny dar, ktorý nám prenechali naši predkovia a ktorý by sme mali vystaviť na obdiv celému svetu?

Našťastie sa však istý okruh ľudí neprestajne snaží vylepšiť obraz Komárna rôznymi spôsobmi. Na otvorení hradného komplexu, ktorý je hodný aj zaradenia do zoznamu UNESCO, sa intenzívne pracuje. Nedávno sa napríklad jeho okolie poctivo očistilo od odpadkov a buriny. Ak sa podarí životu nebezpečné časti stavby prestavať, v blízkej budúcnosti budú môcť krásu vzrušujúcej pevnosti obdivovať rovnako turisti ako aj obyvatelia nášho mesta. Vedenie sa tiež snaží ulice a okolie pretvoriť na sympatickejšie, koncom mesiaca prebehne kompletné jesenné čistenie mesta. O lepší a sviežejší vzduch sa v priebehu pár rokov určite postarajú stromy, ktoré budú vysadené začiatkom novembra na Palatínovej ulici v okolí fontány. Ak sa samozrejme medzitým nevyrúbe obrovský počet inej zelene, ako to prebehlo v uplynulých rokoch a mesiacoch ( pripomeňme si zničené stromy z dôvodu výstavby Lidl, poškodené 100 ročné platany na Alžbetinom ostrove  alebo nedávne vyrúbanie starých exemplárov v okolí kostola sv. Rozálie ) . Ostáva nám len dúfať, že deficit v množstve zelených alejí je stále možné dobehnúť.

Všetky chvályhodné aktivity však samotne nestačia. Je viac než potrebné, aby sa každý z nás zamyslel nad tým, aké by mesto, v ktorom žijeme mohlo byť krásne s troškou úcty a starostlivosti. Nie nadarmo slúžilo v minulosti ako odpočinok pre uhorských kráľov a nie náhodou sa toľkokrát spomína v učebniciach dejepisu. Obývame silné a hlavne historické mesto, ktoré si vyžaduje omnoho viac pozornosti, ako mu dávame. Nezabúdajme, že naše okolie a priestor, ktorý obývame, je aj našou vizitkou. A nemyslím si, že by hocikto z nás túžil po zlej reputácii. Zmeňme teda zmýšľanie a začnime mať Komárno radi, pretože si to naozaj zaslúži.