Mesto 2013. 05. 27.

Kresťan a politika?

Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Komárne Vás srdečne
pozýva v nedeľu 2. júna 2013 na stretnutie s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, Branislavom Škripekom.

2326644

9.30 h – biblická úvaha o úlohe postáv Starého zákona vo vtedajšom verejnom živote

15.00 h – diskusia nielen o postavách Starého zákona

KO-bapt

Železničná 15
Komárno

Vyjadrite svoj názor