Mesto 2020. 03. 24.

List primátora mesta Komárno pre obchodné reťazce

Primátor Béla Keszegh v otvorenom liste vyzýva obchodné reťazce aby zvážili zrušenie prednostného nákupného času pre seniorov. Riešením by podľa neho mal byť skôr nákup potravín pre seniorov za pomoci dobrovoľníkov alebo zložiek mestskej polície.

Béla Keszegh v prvom rade ďakuje reťazcom, ktoré vyhradením časového úseku pre seniorov nemali zlý úmysel, avšak si myslí, že týmto spôsobom sa len seniori nabádajú k návšeteve supermarketov. „Dav v supermarketoch, osobné kontakty a po sebe používajúce predmety (nákupné vozíky) sú ideálnou pôdou pre šírenie vírusu. Mesto Komárno, rovnako ako aj iné mestá, zabezpečuje nákupy pre seniorov. Každá jedna kampaň na predchádzanie šírenia tohto vírusu vyzýva občanov, aby podľa možnosti zostali doma, obzvlášť seniori. Ak ich budete podporovať v nakupovaní, tým znižujete účinnosť opatrení,“ píše v liste.  

„Prosím Vás, pokiaľ chcete uspokojiť túto skupinu ľudí, zabezpečte aj Vy rozvoz potravín pre seniorov,“ pokračuje Keszegh. Okrem toho prisľubuje pomoc mesta a prosí tiež dobrovoľníkov pre spoluprácu. Vyzýva tiež aby spoločnosti nelákali ďalej seniorov do obchodov, ale využili technológie a dobre fungujúce riešenia. „Týmto môžeme zabezpečiť, aby aj po odznení tejto pandémie boli (seniori) ešte dlho Vašimi zákazníkmi,“ ukončuje list reťazcom ako Billa, Kaufland, Lidl a Tesco.