Región 2014. 01. 24.

Ľudia v Kolárove sa už nemusia báť

Viac ako 8000 ľudí z obcí Komoča, Zemné a mesta Kolárovo sa už nemusí báť, že im pri vysokých stavoch hladín na riekach Váh či Dunaj bude voda prenikať do záhrad a rodinných domov.

Podzemnú tesniacu stenu, ktorá zabráni presakovaniu hrádze, začali vodohospodári stavať v máji minulého roka a stála viac ako 2 milióny eur. Na Váhu, v úseku Kolárovo – Komoča vo štvrtok bola odhalením pamätnej tabule ukončená kolaudácia protipovodňovej stavby, ktorá utesnila ľavú ochrannú hrádzu na úseku dlhom 4,6 kilometra.

„Funkcia tejto stavby je jednoznačná. Pôvodné ochranné hrádze nemali tesniacu funkciu, a preto bolo potrebné do nich dobudovať dodatočne tesniacu clonu. Je to technické riešenie, ktoré zabezpečuje nepriepustnosť hrádze až do hĺbky 15 metrov. Využitie tejto stavby bude nie len počas povodní na Váhu, ale samozrejme aj pri spätnom vzdutí Dunaja a pri akejkoľvek povodňovej situácii,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek.

„Som veľmi rád, že sa táto stavba dokončila v pomerne krátkom čase a v tejto chvíli môžem povedať, že ľudia z okolitých obcí a z mesta Kolárovo budú môcť pokojnejšie spávať, pretože sme ľavú stranu hrádze na rieke Váh utesnili a podzemné vody cez ňu nebudú prenikať do ich príbytkov a dvorov. Budeme takto pokračovať ďalej v rámci našej stratégie protipovodňových opatrení. Máme ešte 559 takýchto miest na území Slovenska a postupne sa bude nimi zaoberať,“ uviedol minister Životného prostredia SR Peter Žiga.

Spevnenie a utesnenie hrádze na ľavom brehu Váhu uvítal aj primátor Kolárova Árpád Horváth, ktorý pripomenul, že práve v dôsledku presakovania vody boli v minulosti v tejto časti mesta zaplavené rozsiahle plochy. „Táto akcia bola samozrejme aj pre nás veľmi dôležitá. Veď vieme veľmi dobre, že v roku 2010 toto naše územie, takzvaný Pačérok, bolo ohrozené. Síce rodinné domy nie, ale spodná voda na takých 100 hektároch zaplavila záhrady a poľnohospodársku pôdu. Verím, že táto stavba pomôže a takéto veci sa tu už neudejú,“ skonštatoval.

(tasr)