Región Dél-komárom 2021. 04. 06.

Maďarský Komárom sa zaujíma o názor obyvateľov na klimatickú stratégiu mesta

Projekt ovplyvňuje aj poľnohospodárstvo, priemysel, odpadové hospodárstvo a dopravu. Stratégia sa týka obdobia rokov 2020 – 2030 a predpokladá sa do roku 2050, píše komarom.hu.

Dokument sa zaoberá znižovaním emisií skleníkových plynov, prispôsobovaním sa novým zmenám a posilňovaním klimaticky uvedomelého prístupu obyvateľov Komáromu. Za posledný rok sa dokončilo niekoľko investícií, ktoré nesú znaky povedomia o klíme.

„Tu môžeme uviesť okrem iných aj materskú školu Csillag, školu Feszty, gymnázium Móra Jókaiho alebo budovu škôlky Aprótalpak,“ hovorí o inštitúciách, kde nastali zmeny, József Takács, predseda Výboru pre životné prostredie a rozvoj podnikania.

V niektorých prípadoch nastala výmena okien, modernizácia tepelnej izolácie a vykurovania a boli nainštalované aj solárne panely.

Na dvoch bodoch v Komárome boli tiež zriadené nabíjacie stanice vhodné na nabíjanie elektromobilov, vybudované návštevnícke centrum Brigetio a Dom služieb, ktoré sa realizovali na základe aspektov ochrany životného prostredia.

Klimatický náučný chodník s informačnými tabuľami bol vyhotovený aj vďaka projektu. Šesť informačných tabúľ poskytuje informácie o investíciách do životného prostredia v daných oblastiach.

Predseda Výboru pre životné prostredie a rozvoj podnikania tiež uviedol, že do programu bolo okrem Komáromu zapojených aj viacero miestnych organizácií a podnikateľov.

V budúcnosti chcú vzorných jednotlivcov odmeniť ako vzor pre verejnosť.

Ochrana klímy je našou spoločnou úlohou a naším spoločným záujmom. Obyvatelia maďarského Komáromu preto môžu návrh pripomienkovať na stránke www.zoldkomarom.hu

Zdroj: komarom.hu