Región Dél-komárom 2021. 07. 01.

Újszőny spojili s maďarským Komáromom pred 125 rokmi

O zlúčení dvoch predtým samostatných a nezávislých miest sa prvýkrát hovorilo v marci 1896.

Vyhláška sa nakoniec zrodila 31. marca a platnosť nadobudla 1. júla. Po nadobudnutí účinnosti dekrétu sa mesto Komárom zväčšilo aj z hľadiska územia a podielu jeho obyvateľov, čím sa podporil rozvoj osídlenia a oživenie priemyslu.

Keď sa v dôsledku zjednotenia vytlačili niekdajšie hranice mesta, postavili sa nové vydláždené colnice, na ktoré clo platili vozidlá prichádzajúce do osady. Niekoľko rokov po zjednotení, v rokoch 1901 až 1905, boli postavené aj továrne na pradenie hodvábu, stolárske dielne, továrne na ľan, vojenské závody na konzervovanie mäsa a parný mlyn.

Po zjednotení názov Újszőny prestal existovať a od tohto dátumu obyvatelia Újszőnyu požívali slobodné kráľovské mestské práva obyvateľov Komáromu. Slobodné kráľovské mestá boli majetkom kráľa, takže obyvatelia podliehali iba súčasnému uhorskému kráľovi a voči trhovým mestám mali rôzne privilégiá. Okrem iného mali možnosť obrániť mesto obranným múrom, uplatniť občianske práva, zvoliť si vlastného cirkevného hodnostára a právo organizovať jarmoky a pozastaviť domov tovaru.

Buržoázia si mohla slobodne urobiť závet a ich dane sa raz ročne vyplácali do kráľovskej pokladnice.

(Zdroj: komarom.hu)