Región Dél-komárom 2021. 04. 19.

V Komárome objavili hrobku revolučného hrdinu z roku 1848

Jeden z členov Rotary Clubu (Komárom, Maďarsko) nedávno objavil na cintoríne v Szőnyi hrobku bojovníka Istvána Akácsa z revolúcie z roku 1848. Združenie hrobku obnovilo, takže sa v hrdosti môže aj naďalej spomínať na hrdinu.

„István Akács prežil revolúciu, zomrel 1918 vo veku 90 rokov,“ prezradila nám Mária Kiss. Prezradili tiež, že združenie pred pár rokmi  odovzdalo tiež aj cyklistickú trasu dĺžky 70km. Na danej trase je umiestených 19 tabúľ, ktoré predstavujú jednotlivé revolučné boje a miesta.

Rotary Club sa okrem toho venuje aj rôznym iným témam. Nedávno upriamili pozornosť na problematiku klimatickej zmeny.

„V blízkej budúcnosti plánujeme usporiadať zber odpadu na pobreží Dunaja,“ informuje Kiss Márta. Viac info nájdete na FB združenia Rotary Club Komárom.

Zdroj: komarom.hu