Mesto 2011. 11. 06.

Marek chce problém ZŠ Pohraničnej vyriešiť do konca školského roka

Vedenie chce vyriešiť dlhodobé finančné problémy ZŠ na Ulici Pohraničnej tak, aby už od budúceho školského roka nemuselo mesto a ostatné základné školy dotovať.

Rodičia s primátorom chcú o osude ich detí rokovať.

Základná škola na Ulici Pohraničnej sa už niekoľko rokov trápi s finančnými problémami. Školu momentálne navštevuje 162 žiakov, ktorých ďalšie štúdium si vzal na plecia primátor mesta. “Vedenie chce a hľadá riešenia, ako do budúcna túto otázku vyriešiť tak, aby sme nemuseli platiť ďalšie dotácie,” zaznelo z úst primátora Antona Mareka na tlačovej konferencii.

Dodal, že diera v rozpočte školy súvisí so stavom žiakov, ktorých počet sa postupne znižuje a z dotácii od štátu škola nezvláda platiť svoje náklady. Mesto tak jej stratu už dlhoročne vykrýva zo svojho rozpočtu a dotácii ostatných škôl, ktoré sa musia vzdať istého percenta v prospech Pohraničnej.

Krátkodobé riešenia
Minulý školský rok muselo mesto Komárno presunúť cca 9 000 eur, tento školský rok to vychádza na 26 000 eur. Záchranný balík už v októbri schválilo mestské zastupiteľstvo s tým, že situáciu treba do budúcnosti riešiť inak. “Musíme nájsť konečné riešenie, ktoré bude vyhovovať viacerým,” dodal primátor.

ZŠ Pohraničná sa do dnešného stavu dostala aj pre jedno krátkodobé riešenie – v roku 2004 bola zrušená ZŠ na Ulici Slobody. Celé triedy boli vtedy aj spolu s učiteľmi presunuté práve pod Pohraničnú. Problém ale nastal vtedy, keď žiaci postupne opúšťali lavice základného stupňa a učitelia ostávali. Dodnes sa postupne znižujú dotácie na úroveň, na ktorej ZŠ Pohraničná nemôže prežiť.

Kauza rušenia škôl z roku 2004

Pôvodný návrh zo 7. marca 2004 hovoril o zrušení iba jednej školy, a to ZŠ na Ulici Slobody, kam vtedy chodilo najmenej žiakov – 297. Počas rozpravy však prišiel pozmeňujúci návrh, ktorý k nej pridal aj Pohraničnú. Z 22 prítomných poslancov vtedy zahlasovalo ZA návrh devätnásť, dvaja boli PROTI a jeden sa zdržal.

Toto rozhodnutie sa však stretlo s nevôľou. Problematika vtedy naberala proporcie celoštátnej kauzy, kedy sa jednoznačne proti rušeniu škôl v Komárne postavili strany Smer, SNS a Matica slovenská. Rozhodnutie Mestského zastupiteľstva napokon primátor Bastrnák pozmenil a zrušila sa iba ZŠ na Ulici Slobody.

Mestu vtedy na dofinancovanie rozpočtov všetkých škôl, materských škôl a jedální v meste chýbalo asi 16 miliónov Slovenských korún. Mesto tak bolo nútené niekoľko z nich zrušiť, alebo zlúčiť. Udialo sa tak krátko po reforme dotovania zo strany štátu, kedy sa v prvej vlne racionalizačných opatrení po celom Slovensku objavilo celkovo 80 návrhov. Komárňanský bol najmedializovanejší.

Riešenie vzíde z dialógu
Primátora Mareka nečaká jednoduchá úloha. Veľmi dôležitým pre vedenie je ale názor rodičov a dobro detí, ktoré by utrpeli či už sťahovaním, alebo dokonca delením, do dvoch ostávajúcich základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským – ZŠ Komenského a ZŠ Rozmarínová.

Marek sa v týchto dňoch stretáva so zástupcami zainteresovaných inštitúcii, ktorých by sa mohlo riešenie týkať. Riešení sa pritom viac. Na základe prvého návrhu by sa základná škola zlúčila s Gymnáziom Ľudovíta Jaroslava Šuleka, na základe druhého by sa do budovy školy nasťahovalo mestské centrum voľného času, no možné je aj nasťahovanie Okresnej prokuratúry, ktorá musí odísť z terajších priestorov.

Nasťahovanie iného subjektu do budovy školy by síce nezvýšilo počet žiakov, no inštitúcie by si mohli podeliť výdavky na energie, ktoré sú vzhľadom k využitiu budovy enormné. Primátor sa chce stretnúť aj s rodičmi a až potom sa rozhodnúť o definitívnom riešení tohto problému.

TEXT: Tomáš Kottra

Vyjadrite svoj názor