Šport 2014. 05. 18.

Medzinárodná strelecká súťaž mestských policajtov v Komárne

Dňa 16. mája 2014, v piatok, v daždivom počasí v areáli strelnice ŠSK ROYAL Komárno, Bašta IV. sa konal už 17. ročník medzinárodnej streleckej súťaže Mestských a obecných polícií zo služobných zbraní o putovný pohár primátora mesta Komárna.

Na súťaž sa prihlásilo celkom 14 družstiev. So svojou prítomnosťou poctili súťaž aj kolegovia z Komáromu (Komáromi Közterületfelügyelet), Štátna polícia z Komáromu, družstvo z Okresného riaditeľstva PZ Komárno, ako aj kolegovia z Českej republiky, a to Mestská polícia Kralupy nad Vltavou.

Z 56 pretekárov v tomto roku bolo až 5 žien. Pretekárky (policajtky) boli zvlášť ocenené. Súťažilo sa vo dvoch disciplínach na 25 m, v prvej sa strieľalo 3+10 rán na pevný kruhový terč, v druhej 10 rán na otočný, kruhový terč, ktorý bol viditeľný iba na 3 sekundy. Počas týchto 3 sekúnd museli pretekári a pretekárky trafiť čo najpresnejšie terč. Súčet týchto dvoch kôl určil konečné poradie. Zvlášť boli vyhodnotené ženy, muži ako aj družstvá. Ceny pre víťazov odovzdal primátor mesta Komárna, p. MUDr. Anton Marek a náčelník MsP Komárno Ľudovít Rozsnyó.

Výsledky 17.ročníka medzinárodnej streleckej súťaže Mestských a obecných polícií zo služobných zbraní o putovný pohár primátora mesta Komárna:

Jednotlivci – ženy: 1. Eva Schirok, MsP Košice 127 b. 2. Janka Krchová, MsP Martin 93 b. 3. Adela Tánczos, MsP Komárno 92 b. 4. Tereza Bodrovoľná, MsP Kralupy nad Vltavou 68 b. 5. Piroska Virághová, MsP Dunajská Streda 0 b.

Ženy (33

Jednotlivci – muži : 1. Karol Zsapka, MsP Komárno 172 b. 2. Vít Zajac, MsP Prievidza 164 b. 3. Marián Hrabaj, MsP Prievidza 163 b. 4. Robert Mako, MsP Nitra 159 b. 5. Ivan Mikula, MsP Prievidza 158 b. … 15. Ernest Ujj, MsP Komárno 136 b. 22. Miroslav Kratochvíl, MsP Komárno 123 b. 24. Tibor Girch MsP, Komárno 76 b.

Muži (11

Družstvá : 1. MsP Prievidza 640 b. + putovný pohár primátora 2. MsP Nitra 587 b. 3. MsP Košice 533 b. 4. MsP Komárno 507 b. (Zsapka, Ujj, Kratochvíl, Girch)

Družstvá (44

(Text/foto : Fuisz Attila)