Kultúra 2016. 05. 03.

Opäť sa šírila vôňa čierneho strelného prachu

Dňa 30. apríla v sobotu, v rámci 25. Komárňanských dní, za účasti troch krajín, približne 150 prezentovaných pretekárov bol zorganizovaný už 21. ročník tradičnej medzinárodnej streleckej súťaže o pohár generála Klapku v streľbe z predoviek.

V tomto roku sme mohli privítať späť medzi nami potomkov generála Klapku, a to p. Petra Klapku s rodinou, ktorí k nám pricestovali až z Prahy a zároveň sa pridali aj do súťaže, kde on osobne a jeho dcéra Petra stála na palebnej čiare, aby preukázali svoju presnosť v streľbe z predovky. .

V krásnom, slnečnom, na preteky ideálnom počasí museli pretekári na palebnej čiare strelnice Športovo-streleckého klubu Royal Komárno preukázať svoje schopnosti a presnosť. Samotný závod bol poctený prítomnosťou predstaviteľov mesta Komárna, a to primátorom Ing. Lászlóm Stubendekom, prednostom MsÚ Ing. Tomášom Fekete, ako aj predsedom Športovej komisie MZ Komárno a to p. Ing. Konštantínom Gličom.

Pretekári zo Slovenska, Maďarska a Írska súťažili v kategóriách dlhých a krátkych zbraní na vzdialenosť 25 a 50 m. Mali vystreliť celkom 13 rán, z ktorých 10 najlepších bolo vyhodnotených do súťaže. Počas dňa bolo takmer 2000 výstrelov,  „spotrebovali“ viac kíl strelného prachu a olova a na základe takto dosiahnutých výsledkov sa zrodili víťazi jednotlivých disciplín, ktorých v tomto roku bolo až 10.

Farby Športovo-streleckého klubu ROYAL Komárno obhajovalo viac pretekárov, avšak z nich Petrovi Elekovi sa podarilo získať prvé miesto v disciplíne Cominazzo – kresadlová pištoľ s 93 kruhmi a Ing. Imrichovi Dubányovi v disciplíne Kuchenreuter – perkusná pištoľ tretie miesto s 94 kruhmi.

text: Attila Fuisz

Výsledky – (ŠSK ROYAL Komárno)

Perkusný revolver – MARIETTE – csappantyús revolver

  1. ELEK Péter 94

Perkusná puška – VETTERLI – csappantyús puska

  1. TÁRNOK Jánoš 97
  2. SZALAI Lajos 96
  3. ELEK Péter 90

Perkusná pištoľ – KUCHENREUTER – csappantyús pisztoly

  1. Ing.DUBÁNY Imre 94
  2. ELEK Péter 91

Kresadlová pištoľ – COMINAZZO – kovaköves pisztoly

  1. ELEK Péter 93