Región 2017. 08. 14.

Mesto Kolárovo so SVP podpísalo zmluvu o prenájme vodného diela

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove schválilo na svojom pondelkovom (7.8.) zasadnutí uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom a Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) na vodné dielo na rieke Malý Dunaj. Ide o prenájom pravostrannej a sekundárnej hrádze Malého Dunaja, ktoré sú v správe SVP, Odštepného závodu Bratislava.

Tieto hrádze slúžia na ochranu proti povodniam Malého Dunaja, sekundárna hrádza je druhotná ochrana Kolárova. „Samospráva má záujem na týchto objektoch vybudovať cyklotrasu o celkovej dĺžke 1110 metrov. SVP zaslal mestu návrh nájomnej zmluvy na obdobie desiatich rokov, tá je v súčasnosti v štádiu podpísania samosprávou, keďže zmluvu SVP už podpísal. Podmienky prenájmu sú rovnaké ako u všetkých miest, obcí, prípadne samosprávnych krajov,“ povedal Machava.

„Na túto dohodu sme čakali už dlho, viac ako desať rokov sme sa o ňu snažili. Na korune hrádze chceme pokračovať s výstavbou cyklotrasy, pričom ju máme v súčasnosti vybudovanú na trase Komárno – Kolárovo. Tá však končí pri Vážskom moste, preto by sme ju chceli dobudovať až ku kolárovskému Vodnému mlynu. Vyzerá to tak, že na tento projekt získame peniaze vo výške 150.000 eur,“ dodal primátor Kolárova Árpád Horváth.

-TASR.SK-
Foto: internet