Mesto 2016. 11. 21.

Mesto Komárno plánuje modernizáciu vyše 35-ročného verejného osvetlenia

Mesto Komárno plánuje modernizáciu verejného osvetlenia na svojom území. Jej prípravou sa zaoberali mestskí poslanci na svojom novembrovom zasadnutí. Dôvodom modernizácie je stav verejného osvetlenia, ktorého priemerný vek dosahuje 36 rokov. „Počas jeho životnosti bola vykonávaná najmä údržba systému v záujme zabezpečenia jeho funkčnosti bez modernizácie a bez plošnej a systematickej rekonštrukcie,“ konštatoval prednosta mestského úradu Tomáš Fekete. V uplynulých rokoch bola urobená len čiastočná rekonštrukcia na vybraných úsekoch, v rokoch 2000 až 2007 bolo vymenených necelých 40 percent z celkového počtu svietidiel. Išlo však len o náhradu existujúcej svetelnej techniky s nižším výkonom a spotrebou bez použitia novej technológie a modernizácie verejného osvetlenia.

Ročné náklady na verejné osvetlenie, ktoré sa skladajú z nákladov spotreby elektrickej energie a z nákladov na údržbu, sú relatívne vysoké, upozornil prednosta. Prepočítané náklady na spotrebu elektrickej energie zo sumáru inštalovaných výkonov verejného osvetlenia predstavujú ročne v priemere 375.000 eur pri spotrebe 4308,044 MWh. Ročné náklady na údržbu verejného osvetlenia sú 65.000 eur. Celkové náklady systému dosahujú zhruba 440.000 eur. V skutočnosti predstavovali náklady na verejné osvetlenie v minulom roku 444.000 eur, z toho údržba tvorila 120.500 eur a spotreba elektrickej energie 323.500 eur. Do septembra tohto roka dosahovali celkové náklady na verejné osvetlenie 325.500 eur, z toho údržba predstavovala 95.600 eur.

V prvej polovici tohto roka dostalo mesto Komárno nezávislé štúdie predbežnej realizovateľnosti k posúdeniu výhodnosti modernizácie verejného osvetlenia. Podľa nich je po modernizácii dosiahnuteľná priemerná ročná miera úspory v systéme od 210.000 až do 325.000 eur. Priemerná odhadovaná hodnota úspory bola vyčíslená na 253.000 eur, z čoho elektrická energia predstavuje 214.000 eur a náklady na údržbu 40.000 eur. Z predbežných údajov počítaná ekonomická návratnosť modernizácie by bola na úrovni 5,4 až 8,5 roka pri odhadovanej potrebe investičných nákladov modernizácie na úrovni 1,8 milióna eur.

„Vzhľadom na uvedené kalkulácie a so zreteľom na priemerný vek verejného osvetlenia, na mieru jeho opotrebovanosti, technologický a technický vývoj svietidiel a v neposlednom rade aj na súčasnú mimoriadne nízku úroveň úrokových sadzieb sa dá predpokladať opodstatnenosť modernizácie verejného osvetlenia aj za cenu použitia cudzích zdrojov,“ konštatoval prednosta. Návratnosť realizovaného projektu zabezpečuje úspora nákladov ako výnos modernizácie bez potreby zvýšenia výdavkov na jeho prevádzku. Pri súčasnej výške úrokovej miery platnej na medzibankovom trhu odhadovaná výška ročnej dlhovej služby na komplexnú modernizáciu verejného osvetlenia predstavuje 249.700 eur.

Verejné osvetlenie v Komárne by mohlo byť zrekonštruované na jeseň budúceho roka. Predpokladané kroky realizácie modernizácie osvetlenia počítajú s dodaním energetického auditu verejného osvetlenia mesta do februára budúceho roka, do mája by malo byť ukončené verejné obstarávanie pre zhotovenie modernizácie. Spracovanie projektovej dokumentácie by malo byť hotové do júla. Samotná realizácia projektu by mala trvať zhruba dva mesiace.

(Text: TASR)