Mesto 2020. 03. 03.

Mesto Komárno sa obohatí o uzamykateľné parkoviská pre bicykle

Komárno sa pridá k tým mestám, ktoré sa môžu pochváliť novými parkoviskami pre bicykle. Postavené budú na frekventovaných miestach pre cyklistov, ktorí si svoje bicykle uzamykajú.

Primátor mesta Komárno, Béla Keszegh podpísal potrebnú zmluvu o poskytnutí dotácie na výstavbu uzamykateľných parkovísk pre bicykle. Stalo sa tak v Bratislave, za prítomnosti národného cyklokoordinátora Petra Klučku. Parkoviská budú postavené pri železničnej stanici a termálnom kúpalisku. V rámci projektu bude skrášlené aj okolie týchto prístreškov. Komárno sa tak pridá k mestám ako Dunajská Streda alebo Galanta, kde sa dané prístrešky tiež nachádzajú.

Celkový rozpočet na tento projekt je 79 347,97 eur, z čoho dotácia predstavuje sumu 75 380 eur. Mesto získalo, okrem toho, aj ďalšiu dotáciu vo výške 16 tisíc eur na projektovú dokumentáciu rozšírenia chodníka na Rákócziho ulici o cyklochodník.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város

Fotky sú ilustračné