Šport 2012. 11. 02.

Koľko dostali športové kluby a oddiely za rok 2012?

Z uznesenia k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2012 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport.

FOTO: sxc.hu

 

Celoročná aktivita športových klubov na rok 2012:

1. KFC Komárno 75.500,00 eur
2. Mestský basketbalový klub Komárno 51.710,00 eur
3. Kajak & Kanoe klub Komárno 16.600,00 eur
4. Klub vodného póla Komárno 13.500,00 eur
5. Plavecký oddiel Delta klub Komárno 3.000,00 eur
6. Plavecký oddiel Komko Komárno 3 000,00 eur
7. Volejbalový klub Spartak Komárno 15.000,00 eur
8. Volejbalový klub Univerzity Selyeho Komárno 6 000,00 eur
9. Dievčenský volejbalový klub Komárno 5 200,00 eur
10. Slovenská federácia Kempo Komárno 4 000,00 eur
11. Telovýchovná jednota Dynamo Nová Stráž 3.800,00 eur
12. Telovýchovná jednota Step Komárno 3.600,00 eur
13. Klub previs 1.500,00 eur
14. Klub vodných motorizmov „KORMORÁN“ Komárno 950,00 eur
15. Klub športového potápania Poseidon Komárno 1.000,00 eur
16. Telovýchovná jednota SPŠ Komárno 550,00 eur
17. Tenisový klub Spartak Komárno 1.250,00 eur
18. Športový biliardový klub WEST BC Komárno 600,00 eur
19. Telovýchovná jednota Pokrok Komárno 300,00 eur
20. Športovo-strelecký klub Royal Komárno 1.650,00 eur
21. Športový klub boxu Spartak Komárno 5.000,00 eur
22. Box club Bašta Komárno 1 200,00 eur
23. Box club Dunaj Rom Komárno 1 200,00 eur
24. Cykloturistický klub Slobodní pútnici Komárno 600,00 eur
25. Futbalový klub FK Activ Komárno 500,00 eur
26. Karate klub ABC Car Komárno 1 500,00 eur
27. Power klub Urban Komárno 450,00 eur
28. Steting, s.r.o., Komárno 900,00 eur
29. Športový zápasnícky klub Komárno 800,00 eur
30. Zápasnícky klub Spartacus Komárno 3 000,00 eur
31. Tolma baranta – tradicionálne maďarské bojové umenie, športový a kultúrny klub Komárno 1 000,00 eur