Mesto 2021. 01. 22.

Mesto Komárno sa postaralo o jedinečný COVID certifikát

Počas víkendového testovania budú tradičné certifikáty nahradené tzv. všeobecnými osvedčeniami. Niektoré samosprávy sa avšak rozhodli, že takáto forma potvrdenia o testovaní je nevhodná, preto si na vlastných odberných miestach zabezpečia jedinečné certifikáty. V Komárne hovoríme dokonca o dvojjazyčnej verzii.

Po nedeľnom oznámení o celoplošnom skríningu sa samosprávy ocitli v neľahkej situácii, podmienky a prostriedky na testovanie si totiž mali zabezpečiť samy.

Popri týchto zmenách sa objavili obmeny aj v tom, že namiesto modrých „certifikátov“ dostali samosprávy dokument vo formáte A4, ktorý má s pečiatkou mesta slúžiť ako osvedčenie. Niektoré samosprávy sa domnievajú, že tento formát je nielen nevhodný, ale aj ľahko falzifikovateľný.

„V Komárne sme hľadali spôsob na to, aby mohli tu mohli byť dvojjazyčné dokumenty. Na stránke starostu Podunajských Biskupíc som si všimol, že na niektorých miestach budú zabezpečené jedinečné certifikáty. Tak sme vytvorili komárňanskú verziu, čo sme konzultovali aj s potrebnými orgánmi,“ povedal Béla Keszegh.

Osvedčenie z Komárna je jedinečné nie len tým, že základné údaje sú dvojjazyčne, ale aj poučenie na zadnej strane osvedčenia.

„Myslím si, že v tomto prípade je dôležité dodržať nariadenia. Nakoľko hovoríme o informáciách  ohľadom zdravia, tak je dôležité aby sa objavili v oboch jazykoch. Modré certifikáty, ktoré sa vydávali naposledy, boli tiež dvojjazyčné, avšak po slovensky a anglicky. Komárňanské certifikáty budú tentokrát po slovensky a maďarsky. Na zadnej strane bude rovnako dostupný dvojjazyčný postup, čo robiť v prípade pozitívneho výsledku,“ dodáva primátor Komárna, ktorý vo veci konzultuje s príslušnými orgánmi.

Zdroj: sziakomarom.sk