Mesto 2011. 08. 04.

Mesto odňalo kúpalisko firme Viator, ktorá má dlhy

Mesto Komárno odňalo svoje termálne kúpalisko zo správy firmy Viator s.r.o. Spoločnosť má podľa primátora Antona Mareka dlh 430-tisíc eur, jej účet je blokovaný sociálnou poisťovňou. Kúpalisku hrozilo odpojenie od elektriny a plynu.

Mesto ho zverilo do správy svojej príspevkovej organizácie Comorra Servis. „Keďže nemôžeme dávať dotáciu spoločnosti s ručením obmedzeným, dali sme kúpalisko do správy našej príspevkovej organizácie,“ povedal Marek.

Kúpalisko musí byť ziskové
Primátor sa chce usilovať získať do správy mesta aj kemping a hotel, ktorý zatiaľ naďalej prevádzkuje Viator. Súčasné riešenie situácie s kúpaliskom označil za dočasné. V budúcnosti bude podľa neho mesto musieť vypísať súťaž na investora, ktorý by areál zveľadil a zmodernizoval, aby kúpalisko udržalo krok s konkurenciou. „Môže to byť zisková záležitosť, a nie, že sa ešte na to dopláca,“ zdôraznil Marek.

Poslanci chceli kúpalisko dotovať
Poslanci za Most-Híd s odňatím kúpaliska zo správy Viatoru nesúhlasili. Naopak, navrhli Viatoru schváliť dotáciu 50-tisíc eur. „Neposkytnutím potrebnej dotácie spoločnosti Viator, s.r.o. a odňatím uvedenej výnosnej činnosti počas letnej sezóny sa ďalej prehĺbi súčasná kritická finančná situácia spoločnosti,“ uvádza vo svojom stanovisku poslanecký klub strany Most-Híd, ktorý zaslala jeho predsedníčka Éva Hortai. Podľa nej môžu „nepripravené a neuvážené kroky“ problém ešte rozšíriť a tým ohroziť mestskú organizáciu Comorra Servis.

Mestu hrozí pokuta za termálne vrty
Viator vznikol koncom roka 2007 a spravuje Hotel Panoráma, termálne kúpalisko a kemping. Na problémy firmy poukazuje dozorná rada už od roku 2009, bývalé vedenie mesta však tento problém ignorovalo, píše sa na internetovej stránke mesta Komárno. Tento rok bude radnica musieť riešiť otázku legalizácie termálnych vrtov. Neznáma osoba totiž mesto udala za ich nelegálne užívanie a pravdepodobne bude musieť zaplatiť pokutu, uvádza portál.

TEXT: SITA

Vyjadrite svoj názor